AnnonceLuk annonce
Akutpladser i Kalundborg Kommune?.

05-08-2019

Læserbrev:

Akutpladser i Kalundborg Kommune?

Ved indgåelsen af finansloven for 2019 blev det besluttet, at der ikke kan opkræves egenbetaling for ophold på en akut-plads.

Det skabte lidt forvirring om, hvorvidt vi i Kalundborg kommune egentlig havde de såkaldte akutpladser eller kun midlertidige pladser. Så der opstod et behov for en nærmere definition af, hvad begrebet kommunal akutplads dækker over?

Definitionen ligger nu klar:

Kommunale akutpladser: i hjemmesygeplejen, er reguleret efter sundhedsloven, og er visiteret af f.eks. en læge, og retter sig fortrinsvist mod borgere som har brug for ekstra sygepleje og hjælp i forlængelse af en indlæggelse, eller har brug for en forebyggende indsats,  for at forhindre forværring af sygdommen.

Midlertidige pladser: retter sig mod andre former for tilbud om ekstra aflastning eller midlertidige pladser, der reguleres efter serviceloven. Dette kan f.eks. også være for at afklare fremtidige boligsituation.

Der blev også i debatten stillet spørgsmål mht. betalingen, derfor blev det besluttet, at borgere, der siden den 15. december 2018 havde haft ophold på en midlertidig plads, ikke skulle opkræves.

I Socialdemokratiet mener vi, der skal oprettes et vist antal akutpladser, det er ikke nok kun at have vores akut-sygeplejersker. Vi arbejder for en kombination med både akutpladser og akutsygeplejersker. Det kan være forbundet med stor utryghed for den enkelt borgere at blive udskrevet i en akut fase til eget hjem især i aften/nat timerne, der er borgere som har brug for en tættere observation end det er muligt for de udekørende akutsygeplejersker og det må aldrig være pengepungens størrelse der afgør, hvorvidt borgeren kan sige ja tak til en kommunal akutplads.

Socialdemokratiet arbejder for lighed i sundhed og for nærhed i sundhed – derfor ser vi det som naturligt, at vi trækker i samme retning i kommunen – og det er nu engang sådan, at behandling efter sundhedsloven er vederlagsfri i Danmark.

Det er også Socialdemokartet holdning, at de borgere, som har været på en midlertidig plads fra den 15. december og frem til 1 august ikke skal opkræves for deres ophold, det er ikke rimeligt, at borgere skal betale for dårlig sagsbehandling.

Lovforslaget om vederlagsfrie akutplader kommer fra den tidligere VLAK-regering og DF, så vi antager at det er naturligt, at vi opnår enighed om, at vi fremadrettet har vederlagsfrie akutpladser i Kalundborg Kommune.

Med venlig Hilsen

Kirsten Rask og Lars Kuhre Mortensen

Medlem af Ældre - og Sundhedsudvalget, Kalundborg kommune.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0