AnnonceLuk annonce
Trivslen undersøges på Herredsåsen

23-08-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune laver hvert 3. år en trivselsundersøgelse på alle skoler i kommunen, hvilket de senest gjorde i 2017. Administrationen har dog valgt at sætte endnu en trivselsundersøgelse på Skolen På Herredsåsen i gang.

Trivselsundersøgelser bliver lavet hvert 3.år på alle skoler i Kalundborg Kommune, senest blev den lavet i 2017. Men kommunens administration har netop igangsat endnu en trivselsundersøgelse på Skolen På Herredsåsen efter den seneste tids skriveri i medierne om dårligt arbejdsmiljø på skolen samt lærerflugt, og ikke mindst mange bekymrede forældres skriveri på sociale medier.

”Jeg kan orientere om, at jeg i fredags har bedt om, at der igangsættes en trivselsmåling blandt medarbejderne på Skolen på Herredsåsen. Det vil give os et opdateret billede af trivslen blandt de medarbejdere, som er ansat på skolen,” siger direktør for Børne-, Skole- & Familieområdet, Mette Heidemann.

En trivselsundersøgelse foregår således, at den enkelte medarbejder på skolen får tilsendt et spørgeskema via mail, som skal udfyldes, og sendes retur til Kalundborg Kommune. Her bliver undersøgelsen bl.a. sammenholdt med de tidligere trivselsundersøgelser, der er foretaget på skolen. Undersøgelsen er anonym.

Trivselsundersøgelse fra 2017 versus 2014 

I april 2013 starter en næsten måned lang lockout på en række forskellige skoletyper i Danmark. I august 2014 træder den nye skolereform i kraft, hvilket har været undervejs et stykke tid, og mange lærere i hele landet er stærkt utilfredse. I februar/marts 2014 laver man en trivselsundersøgelse på skolerne i kommunen, ligesom man gør igen i 2017. TV-Kalundborg har bedt om aktindsigt i de seneste to trivselsundersøgelser på Skolen På Herredsåsen fra henholdsvis 2014 og 2017. 

Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen er inddelt i kategorier, herunder: Dit daglige arbejde, din afdeling/gruppe, din nærmeste ledelse, din arbejdsplads som helhed, tilfredshed med arbejdet, den daglige arbejdsgang og sygefravær. Trivselsundersøgelsen af Skolen På Herredsåsen fra 2017 viser, stort set i alle kategorier på nær én, en større utilfredshed blandt de adspurgte lærere end i 2014. 

Blandt de mange spørgsmål, var bl.a.: ”Kan du anbefale andre at søge arbejde på din arbejdsplads?”Hvortil 75,58 pct. vil det i 2014, mod kun 59,48 pct. i 2017. 

Der blev også spurgt om: ”Din nærmeste ledelse prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt?” Her svarer 68,59 pct. ja i 2014, mod 55,70 pct. i 2017.

Eller ”Din nærmeste ledelse anerkender og påskønner dit arbejde?” Til dette svarede 74,36 ja i 2014, mod 66,23 pct. i 2017. 

Omvendt ser tallene for 2017 bedre ud end i 2014 i én kategori – Den daglige arbejdsgang. I denne kategori bliver der bl.a. spurgt ind til uhensigtsmæssige arbejdsgange, hvor der i 2014 er 64,53 pct. der mener, at det er tilfældet, hvor i 2017 kun 40,52 pct. Eller misforhold mellem krav og ressourcer, hvor 56,40 pct. mener, at det er tilfældet i 2014, mod blot 40,52 pct. i 2017.

Stor udskiftning på flere skoler 

Mht. den store udskiftning af lærere de sidste tre år på Skolen På Herredsåsen, viser en statistik fra Kalundborg Kommune (via aktindsigt), at der også på flere andre skoler i kommunen, har været stor udskiftning blandt lærerne. Det er dog svært at lave et helt validt sammenligningsgrundlag, da de fleste skoler i Kalundborg Kommune er meget mindre end Skolen På Herredsåsen, og således også har meget færre lærere ansat.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0