AnnonceLuk annonce
Året der gik for vores børn og unge

23-12-2020

Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune. Privatfoto

kontakt@tv-kalundborg.dk

Mange har måske en oplevelse af, at 2020 mest har handlet om COVID-19. Først nedlukning af folkeskolerne og dagtilbud. Dernæst genåbning, for så at lave en delvis nedlukning igen. Der har været snak om rengøring, hjemsendelse af elever, hygiejne, arbejdsvilkår osv. Men der har også været andre spændende oplevelser i 2020. Michael Gravesen, der er direktør i Kalundborg Kommune fortæller imidlertid, at 2020 også har handlet om andet end COVID-19, og at det er vigtigt.

Jeg tror, det er vigtigt, at både børn, forældre og medarbejdere giver sig selv lov til, at huske de mange gode oplevelser henover 2020. Det er vigtigt i samtalen med vores børn, at der er en oplevelsen af en god og tryg hverdag, selv om der også har været en lang corona situation,” fortæller Michael Gravesen, og fortsætter: ”Der er jo i løbet af 2020 også kommet nye familier i dagplejen og børnehaven. Overgangen fra hjemmet til dagtilbud kan opleves som ét af de første store skridt for mange børnefamilier”. I børnehaven har børnene måske haft nye oplevelser med deres pædagoger, der er flere steder kommet nye kolleger og ledere i børnehaverne. Nogle steder er der endda også bygget helt ny børnehave og flere er på vej de kommende år.”

Hvis man spørger ind til, hvilke større beslutninger, der har været på området i 2020, kan Michael Gravesen nævne flere.

Der er jo blandt andet gennemført en ny struktur fra 5 til 3 dagtilbudsområder. Børn og Familieudvalget har i 2020 også behandlet ny styrelsesvedtægt, nyt tilsynskoncept, ny dagtilbudsstrategi, udvidet ordblindetilbud til skoleelever, børn og ungepolitik og meget mere. Direktøren for børn og ungeområdet oplyser, at for bedre at kunne understøtte kvaliteten i hverdagen i eksempelvis børnehaven, så er der særlige fælles pædagoger til at give faglig sparring, opgradering af pladsanvisningen, opdatering af hjemmesider samt fælles arbejde med nationale dagtilbudsreform ”Ny styrket lærerplan”. Der er bestilt komme-gå skærme til alle børnehaverne, som i 2021 gør det nemmere for både forældre og personale. Der er også indgået en såkaldt årsnormsaftale for pædagogerne og medhjælpere i Kalundborg Kommune. ”Det allermest væsentlige er imidlertid, at børn og forældre i hverdagene henover 2020 har mødt både seje, ansvarlige og kompetente medarbejdere, når de små poder har været i deres lokale dagtilbud,” konstater Michael. 

Hvis Michael Gravesen skal fremhæve folkeskolerne i 2020 er han ikke i tvivl om, at både børn, unge og voksne har lært nye undervisningsformer i form af digitaliseringen og dens muligheder.

På folkeskolerne har mange elever i 2020 oplevet både nye venskaber og ikke mindst nye undervisningsformer med hjemmeundervisning. Der vil sikkert også være utallige små og store aha oplevelser for mange elever, når eleven sammen med sin lærer har fundet sin egen vej,” fortæller Michael Gravesen, og supplerer med: ”En mindre grupper elever har desuden afprøvet muligheden for et intensiveret turbolæringsforløb i samarbejde med ungdomsskolen”. Nye elever er startet i folkeskolen, andre er efter sommerferien kommet i næste klassetrin, og så er der en masse unge mennesker fra 9. klasse, som er gået videre til ungdomsuddannelse. Samtidig har mange lærer og pædagoger også fundet nye læringsmuligheder i forbindelse med bevægelse og udeundervisning samt digitalisering og fjernundervisning. Så forhåbentligt er vi godt rustet til 2021.”

Faglig udvikling i folkeskolerne

Folkeskolerne har gennem en del år fået kritik af det faglige niveau. Mange elever opnår ikke at bestå i fag som dansk og matematik. Men direktøren er optimistisk.

I efteråret 2020 er folkeskolen i Kalundborg blevet endevendt. Dels er der gennemført en omfattende og åben inddragelse, så der er fælles pejlemærker i en fremtidig folkeskolestrategi. Dels en grundig analyse ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) med inputs fra ledere samt lærerne og pædagogerne. Resultaterne viser, at bortset fra faglige resultater, så adskiller Kalundborg Kommunes folkeskoler sig ikke fra resten af landets folkeskoler. Som supplement, så er der et samarbejde med Absalon for at udvikle den praksisnær faglig sparring til ledere og fagprofessionelle. Man kan vel næsten sige, at hvis ikke der allerede var opfundet en folkeskolereform, så ville det være nærliggende at opfinde folkeskolereformen i forhold til udfordringerne i Kalundborg Kommune. Der er i 2020 også kommet en ny fælles arbejdstidsaftale for lærerne, og vi må forvente, at eksempelvis flere elever får minimum 02 i dansk/matematik. Det er med optimisme, at vi kan kigge frem mod de kommende skoleår. Vores dygtige fagprofessionelle medarbejdere og ledere er klar til, at vi i fællesskab giver flere unge mennesker den nødvendige faglige ballast”.

Flere af folkeskolerne vil i 2021 have en bedre økonomisk balance, end ved indgangen af 2020. Eksempelvis har folkeskolerne mindsket deres samlede gæld med cirka 4 mio. kr. Det går med andre ord den rigtige vej for folkeskolerne i Kalundborg Kommune, og der satses fortsat på it udstyr i stor stil.

 ”I februar 2020 investerede folkeskolerne tilsammen over 2 millioner i bærbar PCére til eleverne og samtidig er WIFIén opgraderet på alle folkeskolerne. Det er forventningen, at der igen i 2021 investeres i bedre udstyr til eleverne på flere af folkeskolerne,” afslutter Michael Gravesen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0