AnnonceLuk annonce
Første skoledag uden PCB

11-08-2017

Årby Skole nu uden PCB.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Som flere andre skoler har Årby Skole været plaget af PCB, og har igennem et par år været igennem renovering og ombygning af skolen i den forbindelse. Men i går kunne glade skolebørn møde op på en PCB-fri skole.

Årby skole har i over to år været igennem en turbulent tid med PCB renovering og ombygning. Da skolen i sommeren 2015 fik konstateret et uhørt højt PCB indhold i indeklimaet, besluttede skolens ledelse at lukke de forurenede bygninger. Men på første skoledag i år kunne klasserne imidlertid indtage en nyrenoveret gang efter to års fravær. Der mødte dem en totalrenoveret afdeling, der med sænkede lofter har givet plads til det store ventilationsanlæg, der sørger for et rigtig godt indeklima, hvor luften udskiftes fem gange i timen, og sørger for frisk luft og ilt til børnenes hjerner. Integrerede lyskilder i loftet sørger for et behageligt lys, ligesom lydabsobanter på væggene sørger for at akustikken er i top, og giver en lyddæmpende effekt.

Pladsmangel i lang tid

De opførte bygninger fra 1968 stod tomme, mens kommunen besluttede, hvad der skulle ske med skolen. Kommunen valgte at renovere skolens forurenede afdelinger for sammenlagt 12,6 mio. kr. I de forgangne to år har skolen derfor kun haft halvdelen af skolens oprindelige areal til rådighed, og der er blevet fundet midlertidige løsninger for at skabe den nødvendige plads til alle skolens elever. Der blev sat skillevægge op, gamle nedlagte lokaler blev taget i anvendelse, og der blev lånt lokaler i den nærliggende idrætshal.

”I det hele taget har skolens brugere måtte begrænse deres udfoldelsesmuligheder, og det har været trængt og klemt med rum og plads til undervisning, også selvom Årby skole i kraft af sin status som tidligere overbygningsskole råder over ret god plads i forhold til det nuværende elevtal. Men da den PCB-ramte bygning rummede de fleste faglokaler, oplevede skolen store udfordringer med manglende faglokaler, og måtte nøjes med midlertidige lokaler i kælderen, på biblioteket, i hallen, udenfor m.m.,” fortæller Per Halkjær, der er skoleleder på Årby Skole.

”Men heldigvis besluttede kommunen, at PCB-renovere skolen, og i januar gik firmaet Søndergaard Nedrivning i gang med den helt store PCB sanering, og alt PCB er blevet fjernet og destrueret, gulve og lofter samt inventar er udskiftet, en gammel PCB og asbestramt pavillon indeholdende SFO2 er revet ned, og SFO2 er flyttet ind på 68 gangen,” siger Per Halkjær.

Jubilæum

Også skolens gymnastiksal er blevet PCB saneret, og omklædningsfaciliteterne bliver i øjeblikket ombygget til to separate omklædningsrum med handicapvenlig indretning og ny indgang fra P-pladsen ved Søstermosevej. Denne ombygning vil stå færdig inden det hele indvies officielt ved skolens 60 års jubilæum den 28. september. Denne dag er det 60 år siden Årby kommuneskole blev indviet efter en sammenlægning af fire små distriktsskoler i det daværende Årby sogn.

I går begyndte altså 175 elever i skole igen efter sommerferien, heraf 28 nye små poder, der havde deres allerførste skoledag, nemlig 22 børn i 0. kl. og 6 nye børn i sprogklasserne. I skolegården er legepladsen også blevet renoveret og udbygget i sommerferien, og de gamle slidte legeredskaber er udskiftet med nye redskaber.

”Skolens elevtal er stabilt og støt stigende i årene frem, så der også i fremtiden er børn til at fylde de flotte rammer ud, som de nu kan glæde sig over i Årby og omegn,” slutter Per Halkjær.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0