AnnonceLuk annonce
Åbent brev til kommunalbestyrelsen.

29-03-2020

Læserbrev:

Åbent brev til kommunalbestyrelsen

Da jeg som pårørende undrer mig over vi ikke bliver hverken orienteret eller inddraget, har jeg sendt et brev til socialudvalget i Kalundborg kommune. Af deres dagsorden d 2. april 2020 punkt 4, fremgår det at de ønsker at skære yderligere i åbningstiderne på aflastningen Kildebo, dette helt uden at tage de pårørende med på råd eller inddrage dem på nogen måde.

Derfor er dette nu et åbent brev til hele kommunalbestyrelsen, det kan jo ikke være rigtigt i slet ikke inddrager os som pårørende.

Til Socialudvalgets medlemmer

Jeg har på dagsorden for socialudvalget d. 2. april 2020 læst i vil skære yderligere i åbningstiderne på aflastningen i Kildebo.

Samtidig kan jeg se man skriver at brugerne ved yderligere behov skal kunne sendes på ophold andre steder i kommunen.

For det første er tryghed, kendte omgivelser og især kendte personaler en stor del af et godt ophold for mange brugere, her taler jeg så på egne vegne, men min multihandicappede søn er længe om at falde til og lære nye at kende, hvilket bla viser sig ved problemer i forhold til spisning, og dermed er der stort vægttab, som han i hvert fald ikke tåler. Desuden er det tydeligt mærkbart at han påvirkes på humør og psykisk velbefindende.

Som mor og værge finder jeg det dybt uansvarligt hvis brugerne på den måde bliver kastet rundt forskellige steder. Og bekymringerne vil for vores vedkommende blive for store i forhold til at kunne bruge aflastning i forbindelse med ferier mm.

Desuden er det jo problematisk at man ikke kan komme til at afholde sin optjente ferie som man ønsker.

Aflastningen bør jo tilgodese ønsker og behov for den enkelte, i forvejen er der efterhånden en del begrænsninger i hvornår man kan få aflastning. Det er jo meningen det skal være når behovet er der og ikke en fastlagt plan oppefra, hvor man ikke kan holde ferie andet end nogle få uger om året. Som hjælper har man jo samme ret til ferie som alle andre, men man kan jo kun afholde den når man benytter aflastning.

 Jeg finder det meget uheldigt den måde man begrænser vores frihed som hjælpere og samtidig kommer med nogle løsninger som på ingen måde tager hensyn til brugeren.

Det vil give meget store problemer hvis der opstår akut behov for aflastning, som jeg allerede har påpeget kan man ikke bare sende borgeren et nyt sted hen, det vil skabe store problemer og utryghed.

Når alt dette er sagt, så er jeg dybt forundret over vi som pårørende hverken bliver inddraget eller orienteret i en for os så vigtig en sag.

Med venlig hilsen

Birgitte Larsen

Rye Byvej 40

4281 Gørlev

Værge og mor til Martin Larsen


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0