Åbenhed er en by…..

Læserbrev:

Åbenhed er en by…..

…. som ikke ligger i Kalundborg kommune - måske ligger den, som man siger, i Rusland?

På kommunalbestyrelsesmødet d. 26. juni diskuterede vi Kalundborg kommunes kommende Udviklingsstrategi.

På det foregående kommunalbestyrelsesmøde havde SF, sammen med A og Ø stillet et forslag om, bl.a. at bruge mere tid sammen med de borgere, der tidligere på året ved et møde om netop Udviklingsstrategien sagde, “inddrag os, vi vil gerne bidrage mere”. Dette skete på baggrund af, at der var alt for lidt tid til at diskutere alle de vigtige emner på mødet.

Borgmesteren valgte at sende punktet til Økonomiudvalget - men lovede at det ville komme på næste kommunalbestyrelsesmøde - men det skete ikke, idet det fremgår af Økonomiudvalgets referat, at "Det foreslås, at der afholdes et præsentationsmøde om udviklingsstrategien, når høringen er tilendebragt. Pkt. udgår til Kommunalbestyrelsesmødet".

Ved diskussionen under punktet på kommunalbestyrelsesmødet foreslog jeg at holde mødet før eller under høringsperioden for Udviklingsstrategien som er august-september 2019. Men borgmesteren skød det ned med begrundelsen, at det er der ikke tid til. Af diskussionen fremgik det også, at man i økonomiudvalget havde været enige om, at processen ikke havde været helt god nok i forhold til tiden til fordybelse - og at man vil være opmærksom på det i forbindelse med kommende kommuneplan og ved næste Udviklingsstrategi om 4 år.

Det minder lidt om, da man for ikke så længe siden åbenlyst erkendte, at beslutningsprocessen vedrørende vejen ved Herredsåsen heller ikke havde været god - men man valgte at gå videre uden en ordentlig proces, med meldingen om, at vi lærer af det og bliver bedre til det fremadrettet. Det holdt ikke længe!

Åbenheden er svær at få øje på her i kommunen, på trods af, at vi har en kommunikationspolitik, hvor det fremgår, at “vi skal styrke fokus på kommunikation og formidling….” og “... bruge det som et værktøj, der sikrer et højt informationsniveau på tværs-, og ind og ud af organisationen”.

Således skal vi også ifølge politiken “kommunikere troværdigt” så vi “opbygger og vedligeholder tilliden til den kommunale organisation”.

Det her er ét eksempel på, at det er vi ikke særligt gode til!

I SF Kalundborg synes vi det er en absolut kerneopgave for en kommune, at inddrage borgerne og virksomhederne i de processer og beslutninger der foregår.

Åbenhed er vejen frem for Kalundborg kommune. Det har denne proces ikke båret præg af. I budgetaftalen for 2019 var hele kommunalbestyrelsen enige om hensigtserklæring 21: “Parterne er enige om, at Kalundborg Kommune er en åben organisation, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl, og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.”

Den siddende borgmester har det altså svært med at åbne vores organisation op

- den lukkede dagsorden bliver ved med at være den fremherskende - og er man som borger ikke tilfreds med dette, bør man tænke over dette næste gang der skal sættes kryds kommunalt!

Thomas Malthesen Hiorth

Kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg

Azaleavej 22, 4470 Svebølle

Del