AnnonceLuk annonce
valgdebat om psykiatri

29-08-2016

Mere end hver 10. dansker er ramt af psykisk sygdom, og hver 3. af os er pårørende til en med psykisk sygdom. Derfor er psykiatrien og behandlingen af psykisk syge også et af de vigtigste emner i den daglige debat efter som flere og flere bliver ramt på psyken.

10. september afholder Bedre Psykiatri Kalundborg Lokalt-regionalt Topmøde, med fokus på psykiatrien, talere fra folketing, region og kommune deltager og vil her tale om hvad de vil gøre for at forbedre forholdene for de over 700.000 psykisk syge danskere og deres pårørende samt svare på spørgsmål fra salen.

Udfordringer er der nok af. Stadig flere og flere danskere får en psykisk sygdom, der meldes om flere sager om vold på bosteder, manglende sengepladser, mere medicinering og mindre samtaleterapi samt mindre tid til den enkelte.

Landsformand Birgit Elgaard udtaler: ” Vejen frem til en psykiatri, som vi kan være bekendt i Danmark, er at politikerne tager ansvar for et systematisk og generelt kvalitetsløft - I Bedre psykiatri anbefaler vi, at man går i gang med Psykiatriplan nr. 2 og at man ligestiller Psykiatrien med det fysiske område, altså skal psykiatrien på finansloven”.

Formand for Bedre Psykiatri Kalundborg, Bjarne R Pedersen, forventer en livlig dag, hvor politikerne forhåbentlig har konkrete visioner for psykiatrien fremad rettet både lokalt, regionalt og på landsplan. Publikum vil få rig lejlighed til at deltage, med direkte spørgsmål til talerne.

”Vi skal have et langt bedre samarbejde mellem region, kommune og foreninger, det holder ikke at der ønskes mere hjælp fra foreninger, hvis det etablerede system ikke informerer folk om, hvad der er af muligheder og tiltag i netop deres område” udtaler Bjarne Rose Pedersen Formand Bedre Psykiatri Kalundborg.

Talere på dagen:

Bjarne R Pedersen Formand Bedre psykiatri Kalundborg, Birgit Elgaard Landsformand Bedre psykiatri,                                                                       

Liselott Blixt (DF) Formand for sundheds og ældreudvalget i folketinget, Kirsten Devantier Formand for psykiatrien region Sjælland (venstre), Joanna Wojdylo Cand.mag. psykiatri og kommunikation, Eva Levinsen (SF) Kalundborg, og Hans Munk psykoterapeut Bedre psykiatri Kalundborg og medlem af (Radikale) Kalundborg.     

Praktisk information:

Tidspunkt: 10. september. 2016. Debatten starter kl. 10:00 og slutter ca kl. 16:00. Dørene åbner allerede 09:30. Gratis adgang.

Sted: Kalundborghallerne, J. Hagemann Pedersens Alle 11 4400 Kalundborg Hal 1. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0