AnnonceLuk annonce
60 mio. kr. til forundersøgelse af Kattegatbro

22-08-2018

Af Jens Nielsen

Regeringen vil afsætte 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, hvis screeningen af de foreløbige beregninger viser, at projektet er realistisk. En forundersøgelse er næste skridt på vejen mod, at projektet kan blive en realitet.

Som et led i regeringens finanslovsudspil afsætter regeringen 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Når resultatet af den igangværende screening af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse foreligger, vil man fra regeringens side tage endelig stilling til, om forundersøgelsen skal sættes i gang, og hvilken løsning man ønsker. Men regeringen foreslår at sikre midlerne allerede nu. 

En foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres af brugerne alene og dermed ikke belaste statskassen og ikke fjerne råderum fra andre vigtige vejprojekter. 

”Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

”En forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat vil ikke spænde ben for, at vi fra og med 2021 kan sætte gang i og udvide andre motorvejsprojekter over hele landet for at komme den trængsel til livs, som allerede i dag er for stor.”

Hvis screeningen giver anledning til at igangsætte forundersøgelsen, vil den blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse (broløsninger og tunnel) samt forskellige linjeføringer. 

Ud fra erfaringsmæssige skøn forventes en forundersøgelse at tage 2-3 år, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

Kalundborgmotorvejen et skridt nærmere

Med en Kattegatbro følger sandsynligvis også en færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen.

”Det her ser jeg som værende et vigtigt signal fra regeringen om, at Kalundborgmotorvejen skal med næste gang,” siger folketingsmedlem Jacob Jensen til TV Øst., og forsætter,

”Det forventes en gang i det nye år, at man kommer med et udkast til en trafikplan, hvor Kalundborgmotorvejen vil være en naturlig første etape til en fastforbindelse. Når man nu siger med udspillet til finansloven, at man gerne vil arbejde videre med en fast forbindelse, så er det naturligt at sige, at når man så kommer med et trafikudspil engang i 2019, så er sidste del af Kalundborgmotorvejen med der."Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0