AnnonceLuk annonce
60 år gamle vandledninger udskiftes

19-04-2017

Arbejdet med at udskifte gamle vandledninger er startet på Slagelsevej i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

60 år gamle vandledninger bliver nu udskiftet, det skal sikre færre brud i fremtiden.

Alle gamle støbejerns- og stålrør til vandforsyning bør udskiftes med nye og tidssvarende rør af plastik indenfor en overskuelig fremtid. Sådan lyder anbefalingen fra relevante myndigheder, og Kalundborg Forsyning har besluttet af følge anbefalingen.

Derfor har Kalundborg Forsyning sat sig det mål, at alle de gamle rør indenfor vandforsyningen skal være udskiftet ved udgangen af 2019.

”Vi har lagt en plan for udskiftningen, og vi er netop gået i gang med nogle af de rør, som skal udskiftes i år. Det drejer sig blandt andet om strækningen mellem rundkørslen på Slagelsevej og jernbaneoverskæringen i Kalundborg, hvor gravearbejdet er startet”, fortæller Leif Hemmingsen, der er leder af projektet. Ifølge ham er der flere andre strækninger senere på sommeren, hvor rørene skal udskiftes.

De gamle rør er mindst 60 år gamle og nedslidte. Der sker oftere brud på flere af ledningerne på grund af rust, fordi de tæres udefra. De har ifølge Leif Hemmingsen aftjent deres værnepligt, og han skønner, at afløseren -de nye PE-rør - kan holde de næste 100 år.

Gravearbejdet med at få de gamle rør op og de nye på plads i jorden vil ikke genere biltrafikken på Slagelsevej. Derimod bliver cyklister og fodgængere nødt til at bruge det modsatte fortov, for vandledningerne er placeret i jorden under fortov og cykelsti.  Det ventes, at udskiftningen er færdig i slutningen af maj.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0