AnnonceLuk annonce
59 % bakker op om planerne om en kystnær vindmøllepark

06-03-2019

59 % af borgerne i Kalundborg Kommune bakker op om planerne om en kystnær vindmøllepark i Jammerland Bugt ved Kalundborg, mens 22 % er imod vindmølleparken. Det oplyser European Energy A/S i en Megafonmåling.

Planerne om at opstille mellem 34 og 60 kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt er blevet mødt med massiv modstand siden planerne blev offentliggjort for flere år siden. Møllerne skal stå fra halvøen Asnæs mod nord til halvøen Reersø mod syd.

500 borgere mødte i januar op til borgermøde i Kalundborg, og Energistyrelsen har modtaget mellem 450 og 500 høringssvar, heraf er 10 af svarene fra myndigheder, bl.a. Kalundborg Kommune, som er modstander af projektet.

”Et enigt byråd mener ikke, at havvindmøllerne skal være der. Længere er den sådan set ikke. De skal ikke skæmme vores store sommerhusområde,” siger borgmester Martin Damm (V) til TV Øst.

European Energy A/S, som står bag det store havvindmølle projekt har fået udarbejdet en Megafonmåling om borgernes holdning til dels den grønne omstilling og til havvindmøllerne i Jammerland Bugt.

Et af spørgsmålene, som 1000 respondenter har svaret på, lyder, "Er du generelt positiv eller negativ overfor forslaget om en havvindmøllepark i Jammerland Bugt, 6 – 8 km. fra land.”

Her er 59 % positive eller meget positive, mens 22 % er negativ eller meget negativ overfor placeringen. 18 % er hverken positiv eller negativ og 2 % svarer, ved ikke.

”Vi er glade for opbakningen til projektet blandt borgerne i Kalundborg. Målingen viser, at indbyggerne i Kalundborg tager den grønne omstilling af energisektoren alvorligt. Vi ser frem til at arbejde videre med projektet og dermed den grønne omstilling,” siger Knud Erik Andersen, adm. direktør, European Energy A/S

Mølleparken kommer til at ligge 6-8 km fra kysten, og forventes at genere cirka 1000 GWh om året eller grøn strøm nok til at forsyne 225.000 husstande. Megafon-målingen, viser, at 65 % af borgerne i Kalundborg Kommune er villige til at få udsigt til vindmøller 6-8 kilometer fra deres bolig.

Kalundborg er grøn

93 % af indbyggerne i Kalundborg er enten meget positive eller positive overfor den grønne omstilling, mens 89 % siger ja til, at Kalundborg bør bidrage til den grønne omstilling. Det er resultatet af Megafonmålingen, som European Energy A/S har fået udarbejdet.

De 1000 borgere som har deltaget i megafonmålingen er i aldersgruppen 18 til 70 plus, og lige mange kvinder og mænd har deltaget.

European Energy forventer, at vindmølleparken kan opføres i 2023-2024.

 

 

 

 

 

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0