AnnonceLuk annonce
50 års jubilæum i Odd Fellow loge

09-10-2019

Frede Malmos (på stolen) flankeret af sin hustru Mie Malmos, samt omgivet af Storrepræsentant Mogens Dahl, Storrepræsentant Jørgen René Nielsen, Deputeret Storsire Bo Hansen, Overmester Hans Jørgen Olsen, Storsire Erling Stenholdt Poulsen, Undermester Stephan Poulsen og Fungerende eksmester Frank Sørensen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Tirsdag den 1. oktober kunne Frede Malmos fejre sit 50-års ordensjubilæum i broderloge nr. 9 Andreas Holck, der har til huse i Skibbrogade i Kalundborg. 

Jubilæet foregik ved en højtidelighed i logebygningen med deltagelse af såvel jubilarens hustru Mie Malmos, samt logens brødre. Herudover deltog også storsire Erling Stenholdt Poulsen, samt deputeret Storsire Bo Hansen, der således var med til at kaste glans over en meget højtidelig aften, hvor ordenens hæderstegn blev tildelt Frede Malmos.

I logesalen udtrykte overmester Hans Jørgen Olsen, i sin tale til jubilaren, glæde over at kunne tildele en logebroder et 50-års hæderstegn for sit lange virke i Odd Fellow Ordenen. Frede Malmos har haft et særdeles aktivt arbejdsliv, men har det til trods haft tid til at være meget flittigt mødende i logen i Kalundborg. Storsire Erling Stenholdt Poulsen ønskede på Storlogens vegne herefter Frede Malmos tillykke, og holdt en personlig tale til jubilaren. Ligeså holdte deputeret Storsire Bo Hansen en flot tale til jubilaren. 

Ved det selskabelige samvær efter logemødet blev der også holdt taler, hvor der blev nævnt mange og gode mindeværdige begivenheder fra en langt logeliv. Jubilaren sluttede af med at takke alle de tilstedeværende for en dejlig aften og for de pæne ord.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0