AnnonceLuk annonce
340 forskellige slags plantearter i Kystskoven

20-06-2021

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen udgav i 2017 en rapport om kystskovens botanik og historie.

Kystskoven er rig på arter, især er der mange forskellige slags buske og træer.

Det fremgår af den rapport, som Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen udgav i 2017.

Der er 94 forskellige slags buske og træer og 246 forskellige slags urter. Dermed rummer skoven mindst 340 plantearter.

Christiansen og Clausen besøgte Kystskoven intensivt fra efteråret 2016 og gennem hele vækstsæsonen 2017 med et eller flere månedlige besøg.

Kystskoven er overvejende en blandet løvskov med mange forskellige arter. Forhenværende Kalundborg-borgmester Aage Brejnrod oplyser, at tilplantningens mangfoldighed skyldes Enrico Mylius Dalgas, kendt fra hedebeplantningen i Jylland.

Området rummer blandt andet en frugtplantage, der blev anlagt for at kunne forsyne hospitalets patienter og ansatte med frugt.

Rapportens forfattere konstaterer, at plantagen er i kraftigt forfald, og de anbefaler en beskæring af træerne og måske forsyne dem med navneskilte på de mange forskellige æblesorter.

I Kystskoven er der også en nu sløjfet kirkegård, hvor nogle af de patienter, der ikke overlevede, blev begravet. Om foråret er tyrkisk vintergæk den mest iøjnefaldende plante på den gamle kirkegård, der er anlagt i terrasser og opdelt i mindre afdelinger af hække. Der står flere mindesten, blandt andet over overlæge Schepelern.

Masser af forårsblomster

I marts og april myldrer forårsplanterne frem i Kystskoven, og store arealer er dækket af hvid anemone, andre steder står hulrodet lærkespore i massevis. Andre forårsplanter er gul anemone, russisk skilla, himmelblå skilla, og påske- og pinselilje.

En meget lille og naturligt forekommende forårsplante er desmerurt. Den er sjov, fremgår det af rapporten, idet den satte Linné grå hår i hovedet, da han klassificerede alle verdens blomster efter antallet af støvblade (støvdragere). Desmerurt kunne han ikke få til at passe inden for de sædvanlige grupperinger, så han gav den dens egen familie.

I rapportens konklusion hedder det, at Kystskoven er præget af, at den ligger tæt på haver, og at der gennem årene har forvildet sig eller er indført mange slags dyrkede buske, træer og urter til skoven. Der er dog også en hel del vilde planter i skoven med liden sneglebælg og smuk viol som de mest sjældne. Der er hele 28 positiv-arter som indikator på stedets gode naturkvalitet, f.eks. er brudurt og dansk arum sjældne positiv-arter.

Positiv-arter er arter der er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet.

Planteglade overlæger

I begyndelsen af 1980’erne var Hans Guldager Christiansen på vandring i Kystskoven med Kysthospitalets gartner gennem mange år Erik Sell.

Han fortalte, at skiftende overlæger havde indført mere eller mindre eksotiske planter til Kystskoven. Nogle af disse har overlevet på de sydvendte arealer, som ligger i den mest solrige og nedbørsfattige del af Danmark, og som netop var bevæggrunden til at placere tuberkulosehospitalet her.

Typiske eksempler på indførte arter er blegblå anemone, eller Apenniner-anemone, tyrkisk vintergæk og smuk viol. Smuk viol blev fundet første gang i Danmark ved kysten lige vest for Synscenter Refsnæs i 2014. Det er en sydeuropæisk art, der klarer sig godt i det varme storebæltsklima.

Smuk viol står også ved den gamle skovbørnehave i kanten af Kystskoven, hvor den blev observeret af Carsten Clausen i 2017.

Rapportens forfattere spekulerer på, om det mon er en planteglad overlæge, der i sin tid har indført planten til Kystskoven, og at den herfra har fundet vej til den lune kystskrænt ved Synscentret.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0