AnnonceLuk annonce
317 afskedigelser i Region Sjælland

23-10-2018

kontakt@tv-kalundborg.dk

Region Sjælland står i en økonomisk vanskelig situation. Det betyder, at sygehusene og administrationen forventer at afskedige op til 317 medarbejdere. Desuden nedlægges en række ubesatte stillinger. Endnu er der dog håb om omplaceringer fremfor afskedigelser.

Baggrunden for besparelserne i Region Sjælland er et generelt underskud på regionens 2019-budget, som er udfordret af udgifter til bl.a. behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og mere effektiv, men dyrere sygehusmedicin. Oveni kommer, at især Sjællands Universitetshospital skal indhente et underskud på 2018-budgettet samt en politisk beslutning om at indskrænke administrationen.

”Det er en trist og hård tid for alle. Det er dog en trøst, at det er lykkedes, at nedbringe antallet af afskedigelser, da der er en del ubesatte stillinger, som ikke genbesættes. Alligevel må vi sige farvel til mange gode medarbejdere, og det er vi kede af. Samtidig er det klart, at sådanne reduktioner ikke kan undgå at gå ud over den service, som patienterne vil opleve,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Omplacering og jobbank

”Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at nedbringe antallet af afskedigelser yderligere ved at tilbyde omplaceringer. Der er stadig afdelinger på sygehusene, hvor der er brug for flere hænder. For eksempel er der allerede stillinger, vi vil tilbyde cirka 50 medarbejdere. Men da det adskiller sig væsentligt fra det, medarbejderne laver i dag, er det et formelt krav, at vi lader medarbejderne vælge, om de vil have den nye stilling, eller om de hellere vil afskediges,”siger Heino Knudsen.

Region Sjællands tryghedsordning giver også de afskedigede medarbejdere mulighed for at komme i jobbank, og få en fortrinsret til at søge de job, der senere bliver opslået.

Tirsdag den 23. oktober er der forhandling med de faglige organisationer efter loven om masse-afskedigelser. Afskedigelserne sker i november. Stort set alle faggrupper og både medarbejdere og ledere bliver berørt - sygeplejersker, lægesekretærer, sosu-assistenter, administrativt personale, læger, bioanalytikere og andre faggrupper.

Fremrykning af sygehusplan

Som en del af den økonomiske plan har administrationen desuden stillet forslag om en fremrykning af dele af sygehusplanen, hvilket kræver en politisk godkendelse. Formålet er at skabe højere effektivitet og sikre kvaliteten ved at samle afdelinger, der i dag ligger på to sygehuse.

Det drejer sig om en flytning af brystkræftoperationerne fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og en flytning af onkologiske sengepladser til indlagte kræftpatienter fra Næstved til Roskilde. Der er tale om midlertidige flytninger, da afdelingerne ellers først skulle samles i Køge i takt med, at det nye universitetshospitalsbyggeri i Køge står klart til det.

Desuden foreslås det at nedlægge den lokale blodprøvetagning i Hundige - blodprøver kan i stedet foretages hos byens praktiserende læger - og at samle Sjællands Universitetshospitals administrative stab i Køge.

Region Sjælland har over 18.000 medarbejdere samt et samlet budget for 2019 på cirka 19 milliarder kr. 

Fakta:

Overblik over de forventede konsekvenser:

Samlet i hele Region Sjælland:

  • Afskedigelser: 317 årsværk - heraf er der ledige stillinger til ca. 50 medarbejdere
  • Nedlæggelse af stillinger, som i dag er ubesat: 278 årsværk
  • I alt 595 berørte årsværk
  • Heraf fordeling på sygehusene:
  • Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge er hårdest ramt med afskedigelser svarende til 215 årsværk (derudover nedlægges 145 ubesatte stillinger)
  • Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Afskedigelser svarende til 25 årsværk (derudover nedlæggelse af 36 ubesatte stillinger)
  • Nykøbing F. Sygehus: Afskedigelser svarende til 31 årsværk (derudover nedlæggelse af 28 ubesatte stillinger)
  • Holbæk Sygehus: Afskedigelser svarende til 11 årsværk (derudover nedlæggelse af 20 ubesatte stillinger) 
  • Regionshuset i Sorø: Afskedigelser svarende til 26 årsværk (derudover nedlæggelse af 30 ubesatte stillinger)
  • Psykiatrien er friholdt, bortset fra administrationen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0