AnnonceLuk annonce
30.000 nye affaldsbeholdere er på vej ud til borgerne

06-09-2020

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune udvider sin nuværende indsamling af husholdningsaffald ved husstanden til fem fraktioner fra 1. november 2020. Godt 30.000 nye affaldsbeholdere er nu på vej ud til borgerne.

Fra 1. november 2020 skal alle borgere i Kalundborg Kommune sortere lidt mere af deres husholdningsaffald ved husstanden, så ressourcerne kan genanvendes.

Derfor er lige godt 30.000 helt nye affaldsbeholdere på vej ud til borgerne i de næste uger. Alle husstande modtager nemlig en ekstra affaldsbeholder til sortering af papir, karton, metal og plast. Dermed har alle husstande fra 1. november to beholdere; én til rest- og bioaffald og én til papir/karton og metal/plast.

Firmaet som står for levering af de mange nye affaldsbeholdere, har lejet sig ind i en af de store haller hos Casa Danica på Hareskovvej, her bliver de nye affaldsbeholdere samlet, der bliver sat skillerum i, monteret hjul, og der bliver sat klistermærker på, hvorefter de køres ud til borgerne.

”Vi er begyndt at køre de første affaldsbeholdere ud i denne uge, vi er startet i sommerhusområderne, og skal være færdig i hele kommunen inden 1. november,” fortæller teamleder i Kalundborg Kommune, Rune Frimann Larsen.

Mere og bedre sortering

Beslutningen om at udvide den nuværende affaldsordning med husstandsindsamling af papir, karton, metal og plast samt småt elektronik blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 19. december 2018.

Når borgerne kan sortere affald tæt ved husstanden, betyder det mere og bedre sortering. Det viser erfaringer fra andre kommuner. Sortering bidrager til, at værdifulde ressourcer kan bruges igen i stedet for at blive brændt. Det er godt for både miljøet, økonomien og fremtiden.

Den nye beholder til de genanvendelige materialer vil blive tømt hver 4. uge. Ved sommerhuse (ikke helårs) vil beholderen blive tømt hver 4. uge i månederne juni-august og hver 8. uge i månederne september-maj.

Samtidig med at borgerne skal til at sortere mere affald i husstanden pr. 1. november, starter der også et nyt firma som skal stå for indsamling af såvel det almindelige husholdningsaffald, som de genanvendelige materialer.

Det er to forskellige skraldebiler, der tømmer de to beholdere. Én skraldebil tømmer beholderen til rest- og bioaffald og én skraldebil tømmer beholderen til papir/karton og metal/plast.

Skraldebilen, der tømmer beholderen til papir/karton og metal/plast, har to kamre tilsvarende de to rum i beholderen. Det vil sige, at affaldet holdes adskilt i bilen og afleveres adskilt på ARGOs anlæg i Gadstrup. Herefter bliver papir/karton sendt til genanvendelse og metal/plast bliver sendt til eftersortering og derefter til genanvendelse. 

Skraldebilen, der indsamler rest- og bioaffald har også, ligesom i dag, to kamre tilsvarende de to rum i beholderen. Her holdes affaldet adskilt inden restaffaldet køres til forbrænding, og bioaffaldet køres til genanvendelse. Bioaffaldet omdannes til biogas og gødning til landbruget. 

”Borgerne vil opleve at det er skraldebiler fra et andet firma som vil tømme affaldsbeholderne efter d. 1. november, og vi har opfordret firmaet ti, at lave nogle events hvor de nye biler vises frem,” fortæller Rune Frimann Larsen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0