AnnonceLuk annonce
A.P. Møllers Fond donerer 3 mio. kr. til folkeskolerne

26-02-2021

Modelfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene formål har doneret 3,3 mio. kr. til videreudviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune henover de næste 3 år. Det omfatter en tættere understøttelse af skolelederne i deres krævende opgave med praksisnær faglig ledelse. Formålet er at give lederne på folkeskolerne flere redskaber til at finde udviklingspotentialer, og iværksætte faglige indsatser sammen med de fagprofessionelle i den fælles opgave med læring og trivsel for eleverne.

”Det er en kæmpe gevinst for folkeskolerne, at A.P. Møller Fonden har valgt at støtte vores videreudvikling af god faglig ledelse – et forløb, som allerede er i gang, men som nu kan fortsætte i yderligere tre år,” siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen, formand for Børn- og Familieudvalget.

Ifølge Kalundborg Kommune har der henover det seneste år været en positiv udvikling af det faglige niveau i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Det er kommunens forventning, at det fortsatte fokus på faglig ledelse kan fastholde denne udvikling, i det der, blandt andre initiativer, også sættes fokus på faglig ledelse i dialog med de fagprofessionelle.

”Der er behov for fortsat at løfte det faglige niveau på folkeskolerne, og det skal vi gøre i fællesskab. Derfor tror jeg, at det er afgørende, at vi som ledere også er klar til at se på, om der er noget, vi kan gøre bedre,”siger skoleleder på Svebølle Skole, Anders Knudsen.

Tæt på hverdagen og den faglige praksis

Konkret skal der på hver folkeskole skabes mulighed for ledelsesmæssig sparring og supervision i forhold til, hvordan der bedst kan skabes en faglig ramme og retning sammen med lærerne og pædagogerne. Det omfatter eksempelvis en-til-en feedback til hver enkelt skoleleder eller ledelsesteam samt videndeling på tværs af folkeskolerne.

”Det er ambitionen, at forløbet foregår så tæt på hverdagen og den faglige praksis som muligt. Det betyder også, at det er meget direkte feedback til den enkelte skoleleder samt meget konkret videndeling på tværs af vores kompetente skoleledere,” siger direktør Michael Gravesen.  

Undervejs i forløbet vil der opsamles fælles erfaringer, så metode og resultater kan videreføres efter den 3-årige periode.

”Børn og unges uddannelse og dermed deres fremtid er omdrejningspunktet for A.P. Møller Fondens donation til den danske folkeskole. Og det er netop det, der står i centrum i dette initiativ, hvor Kalundborg har fokus på at styrke den faglige ledelse på folkeskolerne. Vi ser frem til at følge arbejdet og ikke mindst til, at eleverne får gavn af indsatsen,” siger Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden.

Skoleledelse har betydning for eleverne 

En række undersøgelser peger på, at god skoleledelse har væsentlig betydning for elevers faglige resultater. I en ny undersøgelse af folkeskolerne i Kalundborg Kommune, vurderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) bl.a. at det kan være en relevant mulighed at styrke rammerne for den faglige ledelse, så lærere og pædagoger oplever at få mere faglig sparring i hverdagen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0