AnnonceLuk annonce
265 mio. kr. til renovering af 668 boliger

19-05-2020

Af Jens Nielsen

Et bredt politisk flertal står nu bag en aftale om at afsætte 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti.

Aftalen skal sikre sunde og tidssvarende almene boliger – og være til gavn for lejerne, den grønne omstilling og genopretningen af dansk økonomi.

I Kalundborg Kommune er der i alt 4146 almene boliger, og i følge Landsbyggefonden skal 668 boliger renoveres for en samlet pris af 265 mio. kr.

Med aftalen sættes der allerede nu gang i en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste, hvortil der afsættes 18,4 mia. kroner i 2020 og 2021. Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger, således at op mod 85-90 pct. af renoveringerne i fremtiden vil indeholde grønne tiltag. Afviklingen af ventelisten skal holde gang i dansk økonomi og sikre beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

Omkring 1 mio. danskere bor i dag i en almen bolig, og den almene sektor er derfor en vigtig krumtap i den danske boligmasse. Tusindvis af lejere kan nu se frem til, at der bliver taget hul på de tiltrængte renoveringer.  Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0