AnnonceLuk annonce
20-årig mand idømt forvaring og udvisning af landet

05-02-2019

Af Jens Nielsen

Et enigt nævningeting i Retten i Holbæk idømte, den 4. februar, forvaring til en nu 20-årig mand for vold, voldtægt og andre seksuelle forbrydelser over for to piger på nu 17 år.

Den dømte, 20-årig Kevin Adriao Fernandes Gomes, der har portugisisk statsborgerskab, blev idømt forvaring for vold, voldtægt og andre seksuelle forbrydelser. Han kan tidligst kan blive løsladt om tre år, og kun når Kriminalforsorgen vurderer, at han ikke længere er til fare for samfundet. En forvaringsdom og en livstidsdom, er de eneste tidsubestemte straffe, man kan idømmes i Danmark. Den 20-årig blev ydermere udvist af Danmark for bestandig.

Forholdene skete tilbage i 2016, da de to dengang 13-14 årige piger blev udsat for voldtægt og vold af den på det tidspunkt 17-18 årige mand. I det ene tilfælde delte gerningsmanden en videooptagelse af voldtægten, hvorfor der i dommen også indgår en sag om distribution af børneporno. Derudover blev manden dømt for i flere tilfælde at have haft seksuelle forhold med i alt tre piger, der alle var under 15 år på gerningstidspunktet. Flere af overtrædelserne fandt sted på en adresse i Store Fuglede.

I tiden fra 2016 frem til dommen er den 20-årige blevet idømt fængselsstraf i andre sager for voldtægt, vold og røveri, hvilket også indgik i rettens samlede vurdering af sagen.

”Det er ret usædvanligt, at en 20-årig mand bliver idømt forvaringsstraf, men ud fra sagens karakter, mandens fortid og retslægerådets vurdering af den dømtes mentale tilstand, var det rettens afgørelse. Vi er meget tilfredse med dommen, der viser, at der er tale om meget alvorlige personfarlige forbrydelser mod mindreårige,” udtaler anklager, John Catre Nielsen. 

Den 20-årige er født i Portugal, men har boet i Danmark, siden han var tre år. Alligevel vurderede retten, at der ikke var noget, der hindrede en udvisning af den 20-årige.

Kevin Adriao Fernandes Gomes ankede dommen straks, og han er fortsat frihedsberøvet under ankesagen, der senere vil blive bedømt i landsretten.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0