AnnonceLuk annonce
14 mio. kr. til arkitektuddannelse i Kalundborg

26-06-2021

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Af Jens Nielsen

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark. Bl.a. er der afsat penge til at understøtte etablering af en ny arkitektuddannelse i Kalundborg.

Med en bred politisk aftale sætter regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier nu rammerne for fremtidens muligheder for uddannelse i hele landet. Regeringen præsenterede i slutningen af maj 2021 udspillet ”Tættere På – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”. I forlængelse heraf har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne netop indgået en politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

Det betyder, at Arkitekt og Byplanlægnings uddannelsen kommer til Kalundborg og i den indgåede aftale er der afsat 14 mio. kr. i 2023-2026 til at understøtte etablering af en ny Arkitekt og Byplanlægnings uddannelse i Kalundboreg.

”Et meget bredt flertal af Folketingets partier er enige om at sætte en helt ny retning for uddannelsespolitikken i Danmark. Vi ændrer på de grundlæggende strukturer, så vi vender det sug ind mod de største byer, vi har set på uddannelsesområdet de seneste årtier. Samtidig styrker vi markant økonomien for de uddannelser, vi allerede har uden for de største byer. Det er svært at overdrive, hvor vigtigt dette er i forhold til at understøtte vores politiske ambition om, at man skal kunne bo, leve og uddanne sig i hele Danmark. Med aftalen sikrer vi, at Danmarks unge også i fremtiden får mulighed for at tage en uddannelse uanset, hvor i landet de bor,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0