1200 mand er rykket ind på Statoil Raffinaderiet

Italienske håndværkere igang med en varmeveksler. Foto Jens Nielsen

Af Jens Nielsen jens@tv-kalundborg.dk

Et kæmpe vedligeholdelsesarbejde, et såkaldt turn around, på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg kræver ikke mindre end 1200 mand, hele raffinaderiet er lukket ned i omkring to måneder.

Hvert fjerde år skal trykbærende udstyr adskilles og kontrolleres, det er et myndighedskrav, sådan er det også på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, hvor man lige er gået i gang med det største vedligeholdelsesarbejde nogensinde siden raffinaderiet blev sat i drift i 1961.

”Normalt lukker vi kun omkring det halve af raffinaderiet ned af gangen, men denne gang bliver alt lukket ned, en meget stor opgave for vores drift personel, vi har måtte bruge rub og stub hvad vi har af mandskab for at lukke det ned”, fortæller Claus Koch, der er øverste chef for det store arbejde, der kræver hele 1200 håndværkere, der arbejder 11 timer om dagen, seks af ugens dage.

Det giver store udfordringer at skaffe så mange folk til så stor en opgave, derfor har det også været nødvendig at få en række udenlandske firmaer til at løse flere af de mange opgaver. Cirka 700 mand er fra Danmark, mens resten er fordelt på mandskab fra Tyskland, Italien, Holland og England.

150 varmevekslere

Et af de helt store job på Statoil Raffinaderiet er adskillelse af 150 varmevekslere, et job der er gået til et italiensk firma. Hver varmeveksler skal adskilles, hele det indvendige rørbundt skal køres til en vaskeplads og spules, inden det hele inspiceres og godkendes, og kan samles igen.

Et andet stort job er de mange tårne og beholdere, her skal alt adskilles og renses, det er der også rigtigt mange arbejdstimer i.

Sikkerhed

Med 1200 mand, masser af kraner og maskiner kan der nemt ske et uheld hvis ikke der hele tiden er fokus på sikkerheden, hos Statoil har sikkerhed fået første prioritet.

”Vi har fire prioriteter, sikkerhed som det første, kvalitet som det næste, så er der tidsplanen som den tredje og økonomien som den fjerde, og sikkerhed kommer bare før alt andet, og folk har efterhånden forstået at vi mener det”, siger Claus Kock.

Statoil Raffinaderiet mener det så meget at hver af de 1200 fremmede håndværkere der skal arbejde på raffinaderiet har været igennem et to timer langt sikkerhedskursus, og overalt på pladsen bliver medarbejderne hele tiden gjort opmærksom på ’Safety first’.

Sidst i maj er det hele overstået og Statoils faste mandskab kan igen få raffinaderiet op i gear.

Del