AnnonceLuk annonce
100 nye almene boliger i Kalundborg og Høng

31-03-2017

På Herredsåsen bygges 30 rækkehuse.

Tre nye byggerier med almene boliger er på vej i Kalundborg og Høng.
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune gav den 29. marts 2017 grønt lys for byggeriet af i alt 100 nye almene boliger i Kalundborg og Høng. Det bliver en blanding af rækkehuse og lejligheder i forskellige størrelser fra ca. 40 til 90 kvadratmeter - også boliger med en lav husleje.

I Kalundborg bygger Kalundborg Almene Boligselskab 30 rækkehuse på Herredsåsen, og Vestsjællands Almene Boligselskab bygger 44 lejligheder på Lupinvej.

I Høng bygger Boligselskabet for Høng og Omegn 26 rækkehuse i Tjørnens Kvarter.

Borgmester Martin Damm glæder sig over de mange nye almene boliger:

”Kalundborg er en kommune med mange arbejdspladser og udsigt til endnu flere i de kommende år, og vi oplever en stigende interesse for at flytte hertil. Med den nyoprettede diplomingeniøruddannelse har vi også brug for boliger til studerende og andre med behov for en mindre bolig og lav husleje. Også for seniorer, der eksempelvis ønsker at flytte fra en større bolig, vil de nye almene boliger være attraktive”.

Kommunalbestyrelsen fremlagde i efteråret 2016 deres visioner og overordnede målsætninger for etableringen af nye almene boliger. Her er der især lagt vægt på at skabe et godt miks af boligstørrelser og beboere. Den almene boligsektor spiller en vigtig rolle i byudvikling og fornyelse af boligmassen, og de 100 nye almene boliger bidrager til et mangfoldigt udbud af boliger i kommunen.

Almene boliger med tilskud

Økonomiudvalget besluttede i maj 2016, at Kalundborg Kommune skulle søge tilskud fra en pulje, som regeringen har afsat til nye almene boliger på nogle særlige vilkår.

Dette åbner op for, at der nu kan bygges nye almene boliger i Kalundborg kommune. Boligerne opføres som almene familieboliger og følger reglerne i den almene boliglovgivning. De nye boliger vil være til alle målgrupper, herunder til studerende, flygtninge, nuværende beboere i de almene boliger, og tilflyttere.

Dialog og samarbejde med boligselskaber

Kommunalbestyrelsen ønsker at opføre de nye almene boliger med tilskud og vil samtidig gå i dialog med boligselskaberne for at indgå fleksible lejeaftaler, der bidrager til en blandet beboersammensætning.

”Kalundborg Kommune ser den almene boligsektor som en vigtig medspiller og samarbejdspartner. Vi har ønsket en åben proces og en tidlig dialog om de nye boliger, og alle har kunnet søge om at opføre boligerne. På Kommunalbestyrelsens vegne vil jeg gerne takke boligselskaberne for interessen og for de ansøgninger, vi har modtaget”, siger borgmester Martin Damm, der nu glæder sig til at se byggeriet skride frem i Kalundborg og Høng.

I løbet af de næste måneder skal boligselskaberne arbejde mere konkret med detaljerne i de enkelte projekter med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan godkende projekterne endeligt i slutningen af året.

Målet er, at de 100 nye boliger står klar til indflytning i foråret 2019.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0