AnnonceLuk annonce
10 klasse er et dannelsesår.

03-02-2019

Læserbrev:

 10 klasse er et dannelsesår. 

 10. klasse skal være en forskole til alle ungdomsuddannelser. 

10. klasse skal ikke være en forskole alene til erhvervsuddannelse. 

Derfor er det alt afgørende, at 10. klasse bibeholdes som et kommunalt tilbud, hvor eleverne kan udvikle sig socialt og fagligt og modnes til at foretage valget af ungdomsuddannelse. 

Gør 10. klasse det ikke godt? 

Jo, det viser både tal på landsplan og lokale tal. 

På landsplan viser tilmeldingen til ungdomsuddannelserne, at fra folkeskolens 10. klasse søger langt flere elever erhvervsuddannelse end det sker fra friskoler, private grundskoler og efterskoler: 

Ansøgninger til erhvervsuddannelse: 

Folkeskoler: 53% 

Fri- og private grundskoler: 12% 

Efterskoler: 17% 

Ser vi på Kalundborg Kommunes 10. klasse center – KTC, så viser et gennemsnit over de sidste 3 år, at 50% af eleverne har valgt erhvervsuddannelse/EUD. 

Men det betyder også, at halvdelen af eleverne vælger andet end erhvervsuddannelse. Det er der-for vigtigt, at 10 klasse ikke manipulerer i en bestemt retning, men at 10. klasse udvikler eleverne til at træffe det for dem rigtige valg af ungdomsuddannelse. 

Det fordrer, at 10. klasse fortsat skal være et kommunalt uddannelsestilbud, med kvalificering af afklaring af uddannelsesvalg for eleverne – og ikke et tilbud tilknyttet en uddannelsesinstitution i en bestemt retning. 

Regeringen belønner med præmier de kommuner og erhvervsskoler, som beslutter at erhvervs-skolerne fremadrettet skal udbyde 10. klasse. Det skal vi vel ikke ligge under for? 

Vi skal fastholde det bedste for eleverne: et kommunalt uddannelsestilbud. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

Kalundborg Lærerkreds Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0