AnnonceLuk annonce
Ulovlige retningslinjer.

04-03-2019

Læserbrev:

Ulovlige retningslinjer

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har vedtaget nye retningslinjer for politikernes besøg på kommunens institutioner. De gamle regler var ulovlige, fastslog Ankestyrelsen. Ankestyrelsen citerer økonomi- og indenrigsministeren: "Retten til at besøge institutioner skal således gøre medlemmet i stand til effektivt at føre kontrol med den kommunale administration." I den forbindelse er jeg er enig med Gitte Johansen "at vi skal besøge vores institutioner for at få viden og blive klogere, enten fordi vi har en aktuel sag eller bare for generelt at lære kommunen at kende." Jeg beklager, at jeg ikke i større omfang har kunnet besøge institutioner og få indsigt i alvorlige sager (dem er der desværre mange af).

Pressen må ikke deltage i besøg står der flere steder i retningslinjerne. Jeg mener ikke det var et modargument i forhold til de vedtagne retningslinjer, det handlede mere om at personalet godt selv kunne finde ud af at hvem der skulle deltage, herunder bl.a. pressen.  Jeg synes de nye retningslinjer udtrykker mistillid til politikerne, personalerne og pressen og er meget restriktive. Jeg har ikke hørt om tilfælde, hvor politikere er gået over grænsen ved besøg. På KB mødet fortalte Martin Damm om to tilfælde hvor embedsmænd mente de havde været udsat for noget ubehageligt. De nye retningslinjer handler også om at medarbejdere gerne må holde oplæg ude i samfundet, men ikke deltage i debat. Disse formuleringer kan give udfordringer, for hvornår svares der på spørgsmål og hvornår er det debat? Ovenstående var en af flere begrundelserne for at jeg stemte imod.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0