AnnonceLuk annonce
Ny Vesthavn - En gigantisk fuser.

26-11-2018

Læserbrev:

 Ny Vesthavn - En gigantisk fuser?

Gennem nogen tid har der i Nordvestnyt og TV-Kalundborg været flere indlæg fra partilederne i Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Kommunalbestyrelsen. I indlæggene peges på de mange gode investeringer disse tre partier står for til gavn for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsens øvrige partier har åbenbart ingen andel i disse gode gerninger?

Det kan undre, at de tre skribenter endnu ikke har nævnt Kommunalbestyrelsens millionstore gave til kommunens borgere, Ny Vesthavn, der angiveligt skal sikre Kalundborgs fremtidige vækst og udvikling.

Måske skyldes det, at trods ihærdige forsøg er det endnu ikke lykkedes at få afsat de mange nye havnekvadratmeter til den angivelige lange række af interesserede virksomheder. Noget af forklaringen skal måske søges i tilkendegivelser fra Vordingborg Havn i forbindelse med pågående udvidelser af erhvervshavnen. Vordingborg Havn erklærer åbent, at grundlaget for udvidelsen skal komme fra andre konkurrerende sjællandske havne - Kalundborg Havn?  Som bekendt flyttes en væsentlig del af DLGs kornudskibning til Vordingborg. Kalundborg Havn havde tidligere en kornudskibning på 600.000 tons. De sivende godsomsætningstal for Kalundborg Havn skal formentlig søges i denne væsentlige omlægning.

For kort tid siden besluttede Kolding kommunalbestyrelse at afvikle Kolding erhvervshavn over de næste 25 år, og samtidig blev en masterplan for udvidelse af havnen forkastet. Havneområdet skal omdannes til boligområde. Baggrunden for denne beslutning oplyses at være borgernes utilfredshed med gener som for eksempel støj og møg fra havnen midt i Kolding. Kolding Havns godsomsætning lå ellers i 2017 på 1,3 mio. tons med 515 skibsanløb - altså en driftig havn. Til sammenligning lå Kalundborgs godsomsætning i 2017 på kun 0,93 mio. tons med 1268 skibsanløb. Investeringen på 220 mio.kr. her i Kalundborg kan nemt vise sig at være en fuser af de helt store. Er det mon derfor de tre ledere fra Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i deres indlæg holder sig på behørig afstand af det vovelige havneprojekt? Svaret blæser i vinden. Tavsheden fra de ansvarlige kan passende begrundes med socialdemokraten Gunvor Jensens bemærkning:” Det er jo vedtaget”.

Det er som bekendt menneskeligt at fejle - men det er skændigt at fremture i fejlen!  

Per Jensen                                  Erik Dannenberg                    Geo Østergaard

Fru Ingesvej 4                              Vestre Havnevej 16                  Strandstien 30

4400 Kalundborg                        4400 Kalundborg                      4400 Kalundborg


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0