AnnonceLuk annonce
Fatale fejl på Ny Vesthavn?.

10-07-2019

Læserbrev: Fatale fejl på Ny Vesthavn?

Inden Ny Vesthavn er kommet i drift, har Kalundborg Havn i en pressemeddelelse oplyst om tekniske fejl på kajanlægget, der indtil videre gør, at den nye havn ikke kan anløbes af skibe. Omfanget og tidshorisont for udbedring kan havnen ikke oplyse. Udover en kort forklaring om, at 21 nederst placerede ankerstænger er knækkede og dermed ikke forankrer spunsvæggen på kajens midterste del, vil havnen ikke kommentere sagen yderligere nu. I forhold til den lukkethed, som Kalundborg Havn og Kalundborgs kommunalbestyrelse hidtil har praktiseret omkring det økonomiske og forretningsmæssige grundlag for Ny Vesthavn, er det et skridt i retning af mere åbenhed nu at melde ud, at der er problemer med det dyre anlæg fremfor at holde kendsgerningerne skjult for offentligheden indtil, en eventuel skandale bryder løs. 

Oplysningerne synes at tegne konturerne af noget ikke helt bagatelagtigt, og det forekommer uforståeligt i lyset af, at Kalundborg Havn forud for igangsættelsen af projektet jo bedyrede, at man via en prækvalifikationsfase med tilbudsgivere skulle sikre, at man fik de mest kompetente entreprenører i spil ved udbudsrunden. Umiddelbart forekommer anlægget ikke at være et pionerarbejde i havneanlæg, og man sidder tilbage med spørgsmål som: Hvordan kunne det gå så galt? Hvem har ansvaret? Har projektet været underbudgetteret? Har der været foretaget tilstrækkelige forundersøgelser? Hvor kompetent og professionelt har Kalundborg Havns ledelse egentlig optrådt? Hvilke økonomiske risici er der for Kalundborg kommune og dens borgere? Hvad siger Kommunalbestyrelsen, som i flg. aktindsigt, vi har fået i beslutningsprocessen, af kommunens eksterne økonomiske rådgiver blev anbefalet at følge projektet som tæt som muligt, henset til de pådragne risici ved at godkende havnens lånoptagelse?

Vi skal opfordre politikerne med borgmester Martin Damm i spidsen til at sikre, at kommunens borgere bliver løbende grundigt orienteret om udviklingen i denne her sag. Projektet hviler trods alt på finansiering, der er skatteydergaranteret for 220 mio. kr. I hvert fald bør venstrefløjen i Kommunalbestyrelsen tage sagen op, når man tænker på de nylige udmeldinger fra SF’s Thomas Malthesen Hiort om manglende åbenhed i kommunen og Enhedslistens Niels Erik Danielsen, som stemte for Ny Vesthavn og nu helt aktuelt i medierne har beklaget sig over, at han - i en anden sag - føler sig forledt til at stemme for udgifter til den kommende danske Tour de France-start.

Per Jensen, Erik Dannenberg og Geo ØstergaardFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0