AnnonceLuk annonce
Sundhedscafé om kronisk sygdom

13-03-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Den første sundhedscafé i 2018 i Kalundborg er om Samliv og seksualitet, når man har en kronisk sygdom.

Den kommende sundhedscafé, onsdag den 21. marts, handler om samliv og seksualitet, når man har en kronisk sygdom. Emnet blev valgt fordi, det har stor betydning for liv og trivsel i almindelighed, og måske bliver dette endda tydeligere, når kronisk sygdom forandrer livet.

”Når vi rammes af sygdom, bliver vi påvirket på forskellige måder, og i forskellige dele af vores liv. Fælles er dog, at vi er sociale individer, og når sygdom kommer til at fylde i vores liv, tager og kræver den også plads i vores nære, intime relationer. Det betyder at der kan der ske ændringer mellem os og i den måde vi er sammen på,” fortæller psykolog Diana June Pedersen fra Hjerteforeningen.

På Sundhedscaféen kan man høre hende fortælle om de begrænsninger og udfordringer, der kan følge med kronisk sygdom, som kan udfordre vores måder at være sammen på. Diana June Pedersen vil også komme ind på, hvad man kan gøre for at imødegå disse udfordringer. 

Sundhedscafeerne følger den samme model hver gang, hvor planlægningsgruppen beslutter emnerne for et år af gangen. Medlemmerne i samarbejdsgruppen sørger på skift for at skaffe en oplægsholder, som har en faglig baggrund og erfaring, der er relevant for det aktuelle emne. Oplægget varer ca. en time. Der er altid mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forbindelse med oplæggene. Efter oplægget kan man komme til at tale med repræsentanter for patientforeninger og det kommunale sundhedsområde. Her kan man høre mere om, hvad der findes af tilbud hos foreningerne og i kommunalt regi, det kan være personlig rådgivning og støtte, sundhedstilbud f.eks. kursusforløb, hjælp til rygestop m.m.

I 2018 er planlagt yderligere tre Sundhedscaféer:

  • 25.4. Hvordan kan man fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, når man har en kronisk/langvarig sygdom?
  • 26.9. Livet med et barn/ung med kronisk sygdom.
  • 21.11. Kommunens tilbud.

Sundhedscaféen afholdes onsdag d. 21. marts fra kl. 16 - 18 i Sundheds- og akuthuset, Nørre Allé 31 i Kalundborg. Tilmelding til Sundhedscafeen 21.3 skal ske senest mandag 19.3 til Lotte Resen på tlf.nr. 22 85 27 10. Alle er velkomne uanset, om man har en kronisk sygdom/langvarig sygdom eller om man er pårørende, og uanset alder.

Information om Sundhedscaféerne i øvrigt kan fås hos sundhedskonsulent Jytte Larsen, jyla@kalundborg.dk eller tlf.nr. 59 53 42 85.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0