AnnonceLuk annonce
Stil spørgsmål om kommende biogasanlæg

07-03-2018

Et biogasanlæg ønskes opført på Febjerggård, Lerchenfeldvej 231, Brokkebjerg i Kalundborg.

Af Jens Nielsen

PlanEnergi har på vegne af Febjerg Biogas A/S ansøgt Kalundborg Kommune om mulighed for at etablere et biogasanlæg på ejendommen Febjerggård, Lerchenfeldvej 231, Brokkebjerg i Kalundborg. I morgen torsdag har initiativtagerne til projektet indkaldt til informationsmøde og Kalundborg Kommune opfordrer til, at alle interesserede kommer med input og spørgsmål til projektet.

Anlægget skal kunne behandle op til 100.000 tons biomasse pr. år. Hovedparten af biomas­serne udgøres af biomasser fra landbruget. Kon­kret forventes en årlig leverance på 70.500 tons flydende husdyrgødning, hvilket svarer til, at der skal behandles 193 tons flydende husdyrgødning om dagen. Der forventes en årlig produktion på op til 8 millioner kubikmeter metangas.
Anlægget er VVM-pligtigt. Det betyder, at der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport som grundlag for kommunens afgørelse af, om ansøgningen kan imødekommes.

Informationsaften

Naboerne til det måske kommende biogasanlæg i Brokkebjerg har i morgen, torsdag den 8. Marts, inviteret til informationsaften i Raklev Sognegård, her vil initiativtagerne til projektet, Anders Jacobsen fra Protekta og Ulrik Olsen fra Lykkensgård, sammen med arkitekt og miljøkonsulent, gennemgå projektet og svare på spørgsmål.

Ideer og forslag

Kalundborg Kommune opfordrer borgere og berørte myndigheder m.fl. til at komme med ideer og forslag til planlægningen samt bemærkninger til indholdet af miljøkonsekvensrapporten, og beder alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere projektet.
Ideer og forslag være modtaget skriftligt hos kommunen senest den 14. marts 2018.

I miljøkonsekvensrapporten vil der være særlig fokus på følgende forhold: Visuel påvirkning, sikkerhed, biomassegrundlag, klima, anlægsfase, støj, lugt og trafikale forhold.

Spørgsmål kunne lyde som:

-Hvilke lokale biomasser vil indgå i projektet?

-Hvilke tiltag bliver der taget for at minimere lugt– og transportgener?

-I hvilke tidsrum vil der være kørsel til anlægget og deraf mulige støjgener?

-Hvad er klimagevinsten ved etablering af biogasanlægget?

-Hvordan sikrer man miljøet ved evt. brud på reaktortanke?

-Hvordan forholder man sig til sikkerhedsholdene til nærmeste naboer?

Ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten vil alle relevante spørgsmål indgå med afklarende beskrivelse, oplyser Kalundborg Kommune på deres hjemmeside.

Biogasanlægget forventes, at modtage 61.000 ton biomasse/år fra tre nabogårde, der alle ligger inden for en afstand på 2,5 km fra biogasanlægget. Heraf vil 45.000 ton/ år blive leveret via pumpeledninger direkte til anlægget.

Endvidere vil 10.000 ton biomasse/år blive leveret fra yderligere tre gårde I en afstand på ca. 2,5-5 km fra anlægget - potentielt også via pumpeledninger. De resterende op til 29.000 ton biomasse/ år leveres med lastbil fra op til yderligere seks leverandører, der ligger inden for 4-12 km fra anlægget.

Læs mere om biogasanlægget, KLIK HERFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0