AnnonceLuk annonce
70 - 190 millioner kr. sparet ved 4 års inklusion af handicappede børn.

18-12-2017

Læserbrev: 

”Inklusion er ikke en spareøvelse” og ”Pengene følger barnet” har politikere og Kalundborg Kommune fortalt igen og igen. Men sandheden er nærmere at Kalundborg Kommune har sparet ca. 70 mio. kr. på handicappede børns skolegang de sidste 4 år direkte som følge af inklusionsøvelsen.

Og det er så let at indse at det er ubegribeligt at personer med adgang til nøgletallene kan tro på det:

De ansvarlige har stolt fremhævet 23 mio kr/år tilført inklusionen - men man ”glemmer” at oplyse at det kun var så meget sidste år - og især udelades de ca. 51 mio. kr. man sparede på antallet af handicappede børn inkluderet på normalskoler!

Alle kan jo se at give 23 mio kr/år for at spare 51 mio kr./år er en god besparelse! Så hvem i kommunens top kendte sandheden? Hvem har manipuleret og misinformeret borgerne og den demokratisk valgte kommunalbestyrelse?

Regler om sandhed og neutralitet

I 2016 udgav Martin Damm og KLs direktør Kristian Wendelboe en publikation (”Kodeks for forvaltningens rådgivning”) der ridser reglerne op:

Sandhedspligt

”Embedsmænd og andre ansatte skal leve op til sandhedspligten. De må ikke videregive oplysninger, som er urigtige, eller som i den givne sammenhæng må anses for vildledende. Og de må ikke medvirke til, at borgmesteren, kommunalbestyrelsen eller et udvalg giver urigtige eller vildledende oplysninger.”

Partipolitisk neutralitet

”Embedsmænd skal være partipolitisk neutrale, så de ikke opfattes som en del af det politiske spil, og så de kan bruges som troværdige embedsmænd, hvis et andet flertal kommer til magten.”

”Embedsmænd må ikke bistå borgmesteren eller andre kommunalbestyrelsesmedlemmer i deres rent partipolitiske aktiviteter eller medvirke i forbindelse med valgkampe.

I Kalundborg Kommunes udgivelse d. 9. november 2017 med overskriften ”Inklusion er ikke en spareøvelse – tvært imod” hedder det bla. ”vi har ikke sparet penge på det, men flyttet pengene til den almene folkeskole”. Dette skete netop i valgkampen hvor Kommunens Venstre-top herunder den hårdt pressede udvalgsformand Gitte Johansen (V) søgte at forsvare sig selv og den førte politik positivt igennem nævnte påståede ”fakta”!

Er det mon derfor forvaltningen stadig ikke vil oplyse hvem der formulerede og udgav opslaget med ”fakta” fra ”Kalundborg Kommune”.

Gælder sandhedspligten og neutralitetspligten mon også for Martin Damms helt egen kommune og parti – eller kun alle andre?

I håb om en forklaring og fremtidig sandhed og neutralitet

Mogens M. Lysemose

forælder og borger i Kalundborg

Link til bilag som understøtter læserbrevet, KLIK HERFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0