AnnonceLuk annonce
Bureaukrati betyder nej til glukosemåler

06-12-2017

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

For bare en måned siden meldte et enigt Ældre- og Sundhedsudvalg ud, at alle borgere med diabetes i Kalundborg Kommune, hvis læge havde anbefalet en glukosemåler (Freestyle Libre), skulle have den bevilget uanset, at kommune og region ikke kan blive enige om, hvem der hænger på regningen.

For en måned siden traf Ældre- og Sundhedsudvalget den beslutning, at alle borgere med diabetes i Kalundborg endelig skulle have den glukosemåler, de så længe var blevet nægtet til trods for, at den for mange mennesker med diabetes, børn som voksne, giver øget livskvalitet.

Men efter, at et enigt Ældre- og Sundhedsudvalg traf beslutningen, skete der det, at man fra centralt hold, via satspuljemidler, bevilgede penge til, at alle borgere mellem 0 og 18 år med diabetes kan få glukosemåleren bevilget. Dvs. via penge fra staten. Samtidig får udvalget af vide, at de bryder loven, hvis de vælger at give glukosemåleren til alle uanset alder, der af egen læge eller hospital er blevet anbefalet at bruge en Freestyle Libre (glukosemåler), og kan komme til at hæfte personligt for dette.

På den baggrund besluttede et enigt Ældre- og Sundhedsudvalg i går på udvalgsmødet at godkende, at den nationale diabeteshandleplan erstatter udvalgets tidligere beslutning om, at alle borgere, der i et behandlingsforløb er blevet tildelt en måler og efterfølgende skal tilbagelevere måleren til hospitalet, bevilges en måler af kommunen, og regningen sendes til Regionen. Udvalget godkendte endvidere i går, at borgere med diabetes over 18 år, der ansøger kommunen om FreeStyle Libre Flash som et hjælpemiddel, behandles som tidligere efter en konkret og individuel vurdering ud fra gældende lovgivning samt Ankestyrelsens principafgørelse. Det betyder, på godt dansk, at stort set alle, der søger, stadig får afslag, hvis de er over 18 år.

Men derudover godkendte udvalget også, at administrationen, via udfordringsretten, søger om at kunne bevilge FreeStyle Libre Flash i tilfælde, hvor dette ikke er muligt via gældende lovgivning. 

”Vi tester udfordringsretten ud fra princippet om, at vi mener, der er forebyggelse i at give glukosemåleren til alle, hvor lægen har vurderet det. Vi forsøger altså at få dispensation på området, så de mennesker, over 18 år, der fx har svært ved at regulere deres blodsukker, også kan få en glukosemåler. Vi skal en gang for alle have en afklaring på, om vi kan dispensere fra lovgivningen i dette tilfælde,” siger Peter Jacobsen (DF).

Peter Jacobsen har tidligere rettet henvendelse til Christiansborg for at få svar på, hvorfor det kun er borgere med diabetes under 18 år, der kan få glukosemåleren.

”Jeg får ikke noget rigtig svar, men det må handle om økonomi. Men det hænger ikke sammen, at når man bliver 18 år, kan man ikke få hjælp, når man har brug for det. Og når så Kalundborg Kommune oven i købet vil betale den udgift, og ikke kompenseres for den, giver det slet ikke mening, at lovgivningen siger nej. Derfor sender vi den ansøgning til ministeriet, hvor vi søger om at få dispensation fra lovgivningen til, at vi som kommune selv betaler til de borgere, der har gavn af det. Jeg synes faktisk, at vi har alle de rette argumenter, men lovgivningen følger ikke med. Vi får ansøgningen godkendt på næste udvalgsmøde i begyndelsen af januar, og sender den så efterfølgende af sted,” siger han.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0