AnnonceLuk annonce
Kandidattesten live

05-11-2017

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Vi lever i en digital verden i dag, hvilket præger vores måde at søge information på, at udtrykke holdninger og ikke mindst måden, hvorpå vi tilkendegiver interessefællesskaber. De sociale medier og diverse digitale platforme fylder rigtig meget i den kommunale valgkamp i dag, og på den baggrund har Vestrekandidaten Malene Grandjean inviteret de forskellige partier til en anderledes debat på Dyrehøj Vingaard mandag den 13. november kl. 19-21.

I dag findes der rigtig mange forskellige kandidattest, som man kan tage på nettet. Her kan man, som borger, svare på en række spørgsmål og efterfølgende få et bud på, hvilke kandidater i egen kommune, man er mest enig med, og ligeledes hvilke man er mest uenig med. På Altingets kandidattest skal der fx svares på 25 spørgsmål inden for forskellige kategorier så som økonomi, ældrepleje, frivillighed, kultur, miljø, erhverv og folkeskole. Der er fem svarmuligheder: Helt enig, Delvist enig, Hverken/eller, Delvist uenig og Helt uenig.

På overfladen kan kandidattestene trække nogle forskelle frem, men bag ved svarene ligger der en række refleksioner, som kan vise sig at trække svarene i en helt anden retning. På baggrund af Altingets Kandidattest har Malene Grandjean, der stiller op for Venstre, inviteret kandidater fra de andre politiske partier til en anderledes debat, der tager afsæt i fire udvalgte spørgsmål fra kandidattesten. De fire spørgsmål er følgende:

  • Frivillighed Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem for at aflaste personalet (spørgsmål 2)
  • Kommuneskat Kommuneskatten skal sænkes (spørgsmål 3)
  • Folkeskolen Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte (spørgsmål 6)
  • Forebyggelse Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge (spørgsmål 17)

Følgende kandidater har takket ja til arrangementet, og de vil derfor udgøre det politiske panel:

B – Radikale Venstre: Ole Glahn

C – Det Konservative Folkeparti: Ole Lauritzen

F – Socialistisk Folkeparti: Per Ravnborg

I – Liberal Alliance: Jimmy Sørensen

M – Mangfoldighedspartiet: Qerim Selmani

V – Malene Grandjean

Ø – Enhedslisten: Niels Erik Danielsen

Gæsterne til arrangementet vil via deres telefon anonymt kunne svare på de samme spørgsmål, som kandidaterne skal svare på. Der bliver mulighed for uddybninger og tillægsspørgsmål fra gæsterne til hvert spørgsmål.

Alle er velkomne.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0