Søren Espersen overraskede

Lokalformand Helle Just Jensen fra DF-Odsherred og lokalformand Peer Justesen (th) fra DF-Kalundborg sammen med Søren Espersen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Forleden dag blev Søren Espersen, der har været politisk næstformand i Dansk Folkeparti siden 2012, genvalgt som DF’s folketingskandidat i bl.a. Kalundborg-kredsen.

Onsdag den 31. maj 2017 blev Dansk Folkepartis politiske næstformand MF Søren Espersen, genvalgt som DF’s folketingskandidat i Kalundborgkredsen. Valgkredsen består af Odsherred og Kalundborg kommuner.

”Opstillingsmødet blev afholdt i Gørlev Hallens Restaurant. Det var et velbesøgt opstillingsmøde, og alle mødedeltagerne glædede sig over, at Søren Espersen genopstiller. Han blev genvalgt, og fik stående akklamation fra alle fremmødte. Flere gav udtryk for deres store tilfredshed over at have mulighed for at vælge en så kompetent kandidat,” fortæller Peer Justesen, der er lokalformand og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg.

Lokalformand Helle Just Jensen fra DF-Odsherred og lokalformand Peer Justesen fra DF-Kalundborg var dermed yderst tilfredse med genvalget, og glæder sig over det gode samarbejde, der er imellem Søren Espersen og valgkredsen. 

Efter opstillingsmødet, fortalte Søren Espersen om den politiske situation i Danmark, hvorefter der var en livlig politisk debat.

Del