AnnonceLuk annonce
Ny station bliver 11 millioner dyrere end budgetteret

10-04-2017

Skitse over den nye Kalundborg Øst station

Af Jens Nielsen

Banedanmark overskrider ofte budgetterne – bl.a. er det nu kommet frem at den nye station Kalundborg Øst bliver 11 millioner kr. dyrere end først oplyst.

Det er ikke ualmindeligt, at Banedanmark overskrider budgetterne med 20, 50 eller 100 procent. 

Og det gør sig blandt andet gældende ved den nye Kalundborg Øst Station på Stejlhøj. Her var det estimerede beløb sat til 16 millioner kroner. Men nu lyder estimatet på 27 millioner kroner, og der er ikke taget første spadestik endnu.. 

Det skriver Jyllands-Posten. 

Det er helt uacceptabelt, at Banedanmark ikke kan sikre et bedre beslutningsgrundlag. Det skal være bedre, og de skal levere mere realistiske prognoser. Det er slående ved Banedanmark, hvor lidt man prøver at forudse, hvad der kan ske, og hvor meget der virker som hovsa-hovsa-løsninger. Der er, som om man engang imellem bare kaster sig på hovedet ud i alle problemerne - og når der så sker noget, eller noget går galt, så kommer man altid med en eller anden søforklaring”, siger Rasmus Prehn, Socialdemokraternes transportordfører, til avisen. 

Den nye station placeres i bunden af Stejlhøj, hvor der etableres en ny vej til området som kommer til at indeholde, Perron,  Perronnedgang, Gangbro over jernbanen til Novo fabriksområdet, Billetautomater og lign., forplads til stationen, læskure og cykelparkering, parkeringsarealer, Vejadgang til stationen.

I alt er der af Kalundborg Kommune afsat 9 mio. kr. til stationsprojektet, mens de statslige midler til projektet er udmøntet med Finansloven for 2016 og beløber sig på i alt 16 mio. kr., men nu oplyses det altså at Banedanmarks del er steget til 27 millioner kr.

Banedanmark afholder udgifter til de bane- og stationstekniske anlæg. 

Efter den oprindelige tidsplan skal anlægsarbejdet være udført i 2019. Da der bl.a. ikke er VVM-pligt arbejdes der i fælleskab på at optimere tidsplanen, så station forhåbentlig kan tages i brug senest 1. søndag efter den 2. lørdag i december 2018.

Kalundborg Øst på Stejlhøj, gennemføres i samarbejde med Banedanmark, Kalundborg Kommune og Novo Nordisk. Stationen forventes at have positiv betydning for byen og for udviklingen af det omkringliggende erhvervsområde.

Den ny Kalundborg Øst station skal bidrage til at øge tilgængeligheden til området, der indeholder større arbejdspladser som Novo Nordisk og Novozymes på sydsiden af banen, mens der på nordsiden (Stejlhøj) er mere spredt erhvervs- og boligbebyggelse. Stationen skal medvirke til at få flere pendlere til at benytte den kollektive trafik.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0