AnnonceLuk annonce
Det går godt for Kalundborg Havn

04-04-2017

Årsrapport viser, at det går godt for Kalundborg Havn.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Havn årsrapport 2016 viser, at Kalundborg Havn fortsat tjener gode penge. På trods af en mindre nedgang i godsomsætningen, kan Kalundborg Havn fremvise et fornuftigt økonomisk resultat for 2016. Det viser årsrapporten, som netop er godkendt af Kalundborg Havns bestyrelse, og som nu afventer godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Til trods for, at Kalundborg Havn - med en mindre nedgang i godsomsætningen - ikke kan fremvise nogle rekorder for 2016, sover man ikke i timen, og resultatet er alligevel tilfredsstillende. Nettoomsætningen beløb sig til 30,7 mio. kr. i 2016 sammenlignet med 33,7 mio. kr. i 2015. Nedgangen skyldes kalenderårsforskydninger af korneksportudskibninger, som har ført til, at den samlede godsomsætning blev 1,04 mio. ton i 2016, hvilket skal sammenlignes med 1,34 mio. ton i rekordåret 2015.

Bag den umiddelbare nedgang gemmer sig også det faktum, at Kalundborg Havns likviditet er blevet markant forbedret i 2016. Årets drift har bidraget positivt til likviditetsudviklingen med 17.7 mio. kr., mens der herudover er modtaget 4 mio. kr. i udbytte fra associerede virksomheder. Af Likviditeten er anvendt 9.9 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Havnens likvider udgjorde ved udgangen af året 31 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i slutningen af 2015.

”Kalundborg Havn præsterede i 2016 et ”kasseoverskud” på 9,8 mio. kr. Afskrivningerne har jo ingen likviditetsmæssig betydning, da vi er gældfrie, og før afskrivninger har aktiviteterne på havnen i 2016 bidraget med solide 9,8 mio. kr. til pengebeholdningen,” siger Jakob Beck Jensen, bestyrelsesformand for Kalundborg Havn.

Egenkapitalen er tilsvarende steget fra 222,8 mio. kr. ved udgangen af 2015 til 225,5 mio. kr. ved udgangen af 2016. Havnen er nu gældfri og har en soliditetsgrad på 96,8 procent.

Den rette beslutning

Årets resultat i 2016 beløb sig til 2,7 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. i 2015. 2016 bød desuden på fremgang inden for et af havnens vigtigste fokusområder, Kalundborg Tank Terminal, som Kalundborg Havn ejer 50 pct. af. Kalundborg Tank Terminal har i alle årene siden etableringen i 2008 haft fremgang i nettoomsætningen og årets resultat, og således også i 2016. Kalundborg Tank Terminal offentliggør ikke sin nettoomsætning, men bruttofortjenesten steg fra 13,6 mio. kr. i 2015 til 14 mio. kr. i 2016.

”Det viser, at det var en rigtig beslutning, da vi startede Kalundborg Tank Terminal op. Kalundborg Tank Terminal er i høj grad med til at forbedre Kalundborg Havns nuværende og fremtidige indtægtsgrundlag,” siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Flere krydstogtskibe i fremtiden

Inden for krydstogtområdet blev 2016 ikke det bedste, idet der kun var et enkelt krydstogtanløb.

Til gengæld bliver 2017 bedre med seks bebudede krydstogtanløb, og Kalundborg Havn venter også fortsat vækst inden for krydstogtområdet, ikke mindst fordi havnen satser på at tiltrække de største krydstogtskibe med op til 4.000 passagerer. Disse skibe kan kun gå ind i ganske få havne, men med etableringen af Ny Vesthavn bliver Kalundborg Havn en af disse få havne.

Der blev i 2016 truffet beslutning om at igangsætte byggeriet af Ny Vesthavn, og af de samlede anlægsinvesteringer på 9,9 mio. kr. i 2016 vedrører 1,3 mio. kr. Ny Vesthavn. Det er planen, at selve byggeriet sættes i gang senere i år, og Ny Vesthavn ventes at stå færdig 1. februar 2019.

Kalundborg Havn har i 2016 haft 1.773 skibsanløb. Havnen har 54 aktive bygnings- og areallejemål.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0