AnnonceLuk annonce
Diskussion om kvalitet af lærere

17-03-2017

Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er, af flere omgange, blevet skrevet i medierne om, hvorvidt Kalundborg har en god kvalitet af lærere i folkeskolerne i kommunen, da flere ansatte i folkeskolen ikke er uddannede lærere. Diskussionen er netop blusset op igen, og Kalundborg er en af byerne, der står for skud.

Da sommerferien sidste år var forbi, satte formand for Kalundborg Lærerkreds, Karen Sørensen, sig for at tælle sammen, hvor mange af nyansatte lærere, der ikke havde en læreruddannelse. Det var der 12 lærere, der ikke havde. Eller næsten halvdelen af de nyansatte. Alle 12 havde fået en fastansættelse på en skole i Kalundborg, skriver folkeskolen.dk

"Det betyder rigtig meget for kvaliteten i undervisningen. Når man har en læreruddannelse, så har man en profession. Så er man uddannet til at varetage undervisningen i folkeskolen, og det giver kvaliteten,” siger Karen Sørensen, der er kredsformand, til folkeskolen.dk

Børn- og Ungedirektør ved Kalundborg Kommune, Hanne Dollerup, har i den forbindelse et par tilføjelser til diskussionen om mangel på læreruddannet arbejdskraft i Kalundborg.

”Da Kalundborg Kommune ved skolestart i 2016 havde samme historie kørende, opgjorde man, at kommunen havde 430 månedslønnede ansatte i skolen - de 61 er ikke læreruddannede. Det svarer til ca. 14 % - for nogle år siden var tallet 15 %. Det er altså ikke en udvikling, der fx har taget fart set i den optik,” siger hun

I august ansatte Kalundborg Kommune 38 lærere. Dengang lavede kommunen en screening af deres uddannelsesmæssige baggrund. Den ser således ud: 22 af de 38 ansatte lærere er uddannede lærere. 16 har altså en anden uddannelse - dog er de stort set alle højtuddannede (fem cand.mag., en RUC'er og en cand. merc). Derudover fire, der er i gang med deres uddannelse til lærer. De resterende fire er ikke uddannet, men har relevante kompetencer.

”Budskabet her fra er altså, at Kalundborg Kommune arbejder aktivt med rekruttering og fastholdelse af lærere, men situationen ligner den i slut 00'erne, hvor vi havde lærermangel. De kommuner, der ligger længst væk fra seminarerne, er dem, der rammes hurtigst og hårdest - og det slår også igennem i bl.a. Kalundborg. Det vigtigste svar lige pt., på manglen på læreruddannet arbejdskraft, er kommunens samarbejde med Teach First Danmark. Som første kommune uden for hovedstadsområdet deltager Kalundborg Kommune nemlig fra 2017 i Teach First Danmarks graduate-program, hvor vi ansætter op til 10-15 graduates med en videregående uddannelse på folkeskoler i Kalundborg. I to år underviser de på fuld tid, mens de tager en meritlæreruddannelse, og deltager i workshops i samarbejde med Teach First Danmarks partnervirksomheder. Kalundborg har i øvrigt flere linjefagslærere med relevant uddannelse end gennemsnittet af andre danske kommuner,” siger Hanne Dollerup.

Det har desværre ikke været muligt for TV-Kalundborg at få fat i Karen Sørensen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0