AnnonceLuk annonce
Sø skal renses med aluminium og syre

27-01-2017

Avnsø ved Svebølle er en af 24 udvalgte søer i Danmark som skal renses med aluminium og syre.

Af Jens Nielsen

Fosforfyldte danske søer er i forsøg blevet renset ved brug af aluminium opløst i syre. Nu skal forsøgene gøres permanente – trist, men nødvendigt, lyder det.

Myndighederne skruer nu op for brugen af kemiske midler til rensning af landets grumsede søer, hvor fiskene gisper efter vejret, skriver Ingeniøren på deres hjemmeside.

I flere år har danske forskere nemlig forsøgt sig med at hælde aluminium opløst i svovlsyre eller salte i mindst syv danske søer for at binde fosfor hårdt i sedimentet. Og efter 16 år med høst af erfaringer er tiden kommet til at udbrede metoden.

24 søer i Danmark er udpeget, hvor man vil forsøge sø restaurering, i halvdelen af dem forventes det at aluminium vil blive brugt, oplyser Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Svana).

En af de 24 søer der er udpeget er Avnsø ved Svebølle i Kalundborg Kommune.

”Vi er færdige med eksperimentalfasen. Nu begynder metoden for alvor at blive implementeret i Danmark”, siger adjunkt, og ph.d i biologi Sara Egemose fra Syddansk Universitet, der er en af landets førende eksperter i sø restaurering, til Ingeniøren.

I Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (Svana) bekræfter kontorchef Harley Bundgaard Madsen, at aluminiumbehandling indgår i de nye vandområdeplaner, der strækker sig frem til 2021 og afløser vandplanerne 2009-2015 og tidligere vandmiljøplaner.

Tonsvis af fosfor på bunden af søerne

Aluminiumbehandling er en ret udokumenteret metode i resten af verden. Bortset fra behandling af tre søer i Sverige og tre søer i Tyskland i starten af 00’erne har kun USA erfaring med metoden. Den sidste sø i Danmark, hvor aluminium­ behandling er brugt, var Sørup Sø i Svendborg Kommune, hvor man i 2015 hældte seks ton i den lavvandede sø på 900 gange 150 meter.

Baggrunden for, at aluminiumbehandling vinder frem, er, at der i flere årtier har flydt store mængder fosfor til søer over alt i landet fra især spildevandsledninger og landbrug. 499 af landets 691 søer er så belastede af fosfor, at de ikke lever op til EU’s krav om god økologisk tilstand, viser den seneste opgørelse fra Miljø- og Føde­vareministeriet.

I dag ligger tonsvis af fosfor på bunden af danske søer som gemte madpakker for algerne i form af let­opløselige forbindelser, der frigiver fosfat om sommeren. Hvis tilførslerne af næringsstoffer helt blev stoppet, ville fosforen langsomt forsvinde ned i søbunden, og søerne ville med årene blive mere klare. Men hvor der ofte går 20 til 30 år, før en sø får det godt på denne måde, kan aluminiumbehandling hurtigt skabe en klar sø ved at binde fosforen hårdt i form af aluminium­hydroxid, Al(OH)3, forudsat at man holder pH-værdien nede. Og så er det en billig løsning, oplyser Ingeniøren..

Ikke en problemfri metode

Metoden er dog ikke uden problemer. Aluminium er nemlig giftigt for fisk og bunddyr, og hælder man opløsningen i søen ved for høj eller for lav pH-værdi eller i for store mængder på en gang, så opstår der fiskedød, som der er observeret i Kollelev Mose og Vedsted Sø, skriver Ingeniøren.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0