AnnonceLuk annonce
Øget opmærksomhed på Klosterparkvej

13-11-2016

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget havde møde onsdag aften, hvor bl.a. Klosterparkvejsområdet i Kalundborg blev diskuteret, idet der igen har været en hel del problemer i området på det seneste.

Der har, siden sommerferien, været en del uro i området omkring Klosterparkvej i Kalundborg. Der har blandt andet været udført hærværk, bilafbrændinger, samt salg af hash i området omkring Skolen på Herredsåsen. I forbindelse med samarbejdet mellem Kalundborg Kommune, herunder Skolen på Herredsåsen og Politiet, har der været afholdt møder med henblik på at styrke indsatsen i området.

Der er blevet iværksat forskellige initiativer, der skal være med til at sikre, at der fortsat er tryghed for borgerne i og omkring området ved Klosterparkvej. Der er ydermere udarbejdet evakueringsplaner og instrukser til personalet på Skolen på Herredsåsen, så medarbejderne ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår utryghed og usikkerhed. Ligesom der har været afholdt møde med Ungdomsskolen, for at se på om den nuværende placering er optimal eller, om der eventuelt kunne findes bedre egnede lokaler et andet sted i byen. SSP og politi holder derudover bekymringssamtaler med forældre og børn, der er involveret i den uro der har været. Der bliver efterfølgende på baggrund af samtalerne etableret individuelle forløb for de unge.

Øget opmærksomhed

Der er generelt en øget opmærksomhed omkring mere synlighed i gadebilledet. I praksis betyder det ifølge kommunen, at SSP har en tæt kontakt til de unge i området med henblik på at sikre en god dialog omkring, hvad der sker. Politiet har ydermere intensiveret deres patruljering i området med henblik på at skabe øget tryghed. 

Der er i øjeblikket 4 varetægtsfængslede unge, hvis sager alle forventes at blive afsluttet i november 2016. Hele sagen om Klosterparkvej sendes i øvrigt videre til Kommunalbestyrelsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0