AnnonceLuk annonce
Ny plan for Møllebakken

14-09-2016

Møllebakken, Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Parken Møllebakken i centrum af Kalundborg by er fredet, men et krav i fredningen er, at der bliver udarbejdet en plejeplan for Møllebakken, hvilket Kalundborg Kommune nu er i gang med.

På baggrund af et samarbejde med Binzer Landskab Aps., Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og private lodsejere på Møllebakken, er der udarbejdet et udkast til en pleje- og udviklingsplan for Møllebakken. Møllebakken er en 9,59 ha stor park i centrum af Kalundborg by. Parken blev fredet ved Fredningsnævnets afgørelse den 16. august 2007. Naturklagenævnets endelige fredningsafgørelse er stadfæstet den 9. januar 2009.

Møllebakken er et helt unikt grønt område blandt andet på grund af beliggenheden og en spændende historie. Kalundborg Kommune ønsker, via genopretning og ændrede plejetiltag, at være med til at fremme borgeres anvendelse af området

Den nye 5-årige pleje- og udviklingsplan beskriver yderligere tiltag, som understøtter de kommunale forpligtigelser og målsætninger, der er opstillet i fredningen. Planen er opdelt i delområder med beskrivelser af karakteristik og tiltag, der sigter mod, at sikre og genskabe de naturmæssige, landskabelige og rekreative muligheder i det fredede område. I flere år har der ikke været foretaget pleje af en del elementer i parken, og der har ikke været fastlagt mere overordnede målsætninger for hvordan, parken skulle udvikle sig. 

De samlede nye ekstra plejetiltag udover almindelige pleje i den 5-årige plan for Møllebakken er budgetteret til samlet cirka 700.000 kr. De ekstra plejetiltag indtænkes i de eksisterende driftsmidler på vej- og parkområdet. Fordelingen på de enkelte år forventes at være følgende:

  • 2016-17: 170.000
  • 2017-18: 203.000
  • 2018-19: 115.000
  • 2019-20: 203.000


Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0