Så er skolernes ferie lagt fast

Af Jens Nielsen jens@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget har på deres møde d. 2. marts vedtaget at den ferieplan som blev godkendt i februar er gældende.

Børn- og Familieudvalget vedtog på deres februar møde at ændre skolernes ferie, det gav en del henvendelser til udvalget fra utilfredse forældre, idet at kun skolelederne var blevet hørt, derfor besluttede udvalget at sende forslaget om ændret ferieplan for skolernes sommerferie i høring.

”Der er kommet 16 høringssvar retur fra skolerne, de 13 er for den nye ferieplan der tidligere blev vedtaget og tre skoler er i mod, derfor besluttede vi at fastholde den nye ferieplan som tidligere blev vedtaget”, fortæller Gitte Johansen (V), formand for Børn- og Familieudvalget.

Jeppe Sørensen (R) stemte som den eneste udvalgsmedlem i mod forslaget.

Både skolebestyrelserne og medarbejderne på skolerne er blevet hørt i de høringssvar der er givet.

For sommerferien betyder ændringerne, at sommerferien 2016/17 slutter den 9. august 2016 med første skoledag den 10. august 2016. I den oprindelige ferieplan var der opstart den 15. august 2016. 

For juleferien betyder ændringerne, at den første feriedag er den 22. december 2016 og sidste feriedag den 2. januar 2017. I den oprindelige ferieplan var første feriedag den 24. december med sidste feriedag den 1. januar.

Der er således ændret på i alt tre feriedage.

For ferieplanen 2017/18 indebærer ændringerne, at sommerferien 2017/18 slutter 9. august 2017 med skolestart den 10. august i stedet for 14. august 2017. Juleferien starter 20. december 2017 med sidste skoledag den 19. december i stedet for 23. december 2017.

Del