AnnonceLuk annonce
Kommunen spørger borgerne til råds

01-07-2021

Arkivfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Ny undersøgelse skal gøre Kalundborg Kommune klogere på borgernes oplevelse af mødet med kommunen.

No Wrong Door er et nyt projekt, der skal være med til at sikre, at borgerne i Kalundborg Kommune oplever mødet med kommunen så nemt, som muligt. 200 borgere vil snart modtage et spørgeskema fra kommunen, der spørger ind til borgeroplevelsen. 

Kalundborg Kommune har en ambition om, at alle borgere skal opleve ”no wrong door”, når de henvender sig til kommunen. Det vil sige, at borgere nemt skal kunne henvises til hjælp og rådgivning fra relevante fagpersoner. Der skal derfor arbejdes på at sikre borgerne én indgang, hvor den medarbejder, der får henvendelsen, har ansvaret for at koble borgeren til relevante fagpersoner.

Derfor vil 200 borgere, der modtager hjælp i Kalundborg Kommune inden for områderne: Jobcenter, Voksenspecialenheden, Det sociale voksenområde samt Børn og Familie få tilsendt eller udleveret et spørgeskema med spørgsmål om deres møde med kommunen. 

Borgernes besvarelser er vigtige for undersøgelsen

”No Wrong Door handler om, at vi koordinerer på borgerens vegne og dermed sikrer, at borgerne hurtigst muligt møder de rette medarbejdere, at vi er gode til at lytte til og forstå borgerens behov, og at vi forstår at sætte netværket omkring borgeren i spil. Vi har hele tiden et ønske om at øge kvaliteten i vores samarbejde med borgerne. Derfor er det vigtigt, at borgerne benytter muligheden for at fortælle os, hvad der virkelig betyder noget for dem i mødet med kommunen,” forklarer kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, og fortsætter: ”Borgerne har til midten af august 2021 til at udfylde spørgeskemaet. Det vigtige er, at det er borgerens egen holdning, der kommer til udtryk. Samtidig med at nogle borgere udfylder spørgeskemaer, gennemfører vi seks borgerrejseinterviews med udvalgte borgere. Den viden, vi kan få fra et interview, giver os en mere nuanceret indsigt i, hvordan borgeren oplever sit møde med kommunen og giver os mulighed for sammen med borgerne at se potentialerne for at udvikle samarbejdet.”

No Wrong Door-princippet

De fleste af borgerne vil modtage et brev med link til spørgeskemaet, og kan derfor svare elektronisk. En fjerdedel af borgerne vil få udleveret spørgeskemaet af deres vejleder sammen med en åben kuvert. Når borgerne har besvaret spørgeskemaet, skal de lægge det i kuverten, der lukkes helt. Vejlederen vil tage kuverten med det besvarede skema med tilbage. Alle besvarelser er på den måde sikret anonymitet.

På baggrund af borgernes input vil medarbejdere og ledere sammen udvikle nye løsninger, som skal afprøves i første halvår af år 2022 med en midtvejsevaluering i juli 2022. Projektet skal munde ud i en konkret strategi for, hvordan man arbejder efter No Wrong Door-princippet i Kalundborg Kommune.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0