AnnonceLuk annonce
Flere job reddet - Bevarer døgnbemandet vagtcentral

21-05-2021

Vestsjællands Brandvæsens døgnbemandede vagtcentral er placeret på brandstationen i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Gennem flere år har fremtiden for Vestsjællands Brandvæsens døgnbemandede vagtcentral i Kalundborg været drøftet. Vagtcentralen har givet underskud, og med Sorø og Lejre kommuners udtræden af brandvæsenet var der som udgangspunkt forventning om et endnu større underskud. Men i mellemtiden har vagtcentralen fået nye opgaver, og med udsigt til overskud fremover, er det nu besluttet, at vagtcentralen bevares og ingen medarbejdere mister deres job.

Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen er placeret på brandstationen i Kalundborg. I 2019 gav vagtcentralen et underskud på 0,3 mio. kr., og med Sorø og Lejre kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen var der udsigt til, at underskuddet ville stige til 1,3 mio. kr.

Derfor har der været på tale at overlade opgaven til Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral i Næstved og lukke vagtcentralen i Kalundborg hvorved syv medarbejdere ville miste deres job.

Vagtcentralen har imidlertid fået en række nye opgaver, og derfor er en eventuel lukning af den døgnbemandede vagtcentral aflyst

”Vi har lavet et katalog med forskellige ydelser vi kan løse, som vi har været ude med hos vores ejerkommuner (Kalundborg, Holbæk og Odsherred), og det er blevet taget godt imod, og det har betydet at vi har lavet en række nye aftaler med kommunerne hvor vi passer nogle ting for dem, og det betyder at vi kan beholde de syv medarbejdere som har deres job på vagtcentralen,” siger Lars Karlsen, beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen.

Vestsjællands Brandvæsen har bl.a. fået en stor opgave for Fors – forsyningsselskabet for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, hvor vagtcentralen i Kalundborg passer telefoner og tager imod alarmer.

”I og med at vi har vores egen vagtcentral og disponerer over vores egne køretøjer, så kan vi løse kerneopgaven bedre end hvis vi var koblet på en stor vagtcentral hvor vi nemt kunne drukne,” fortæller Lars Karlsen, og fortsætter, ”Nu kan vi yde en god service både over for borgerne og ikke mindst de store virksomheder i kommunen. Jeg har jo lige fra min spæde start slået på, at vi skal være vores kommuners brandvæsen og dermed skal vagtcentralen også være ejerkommunernes vagtcentral.”

På baggrund af den positive udvikling har beredskabskommissionen nu besluttet, at Vestsjællands Brandvæsen fortsætter driften af den døgnbetjente vagtcentral i Kalundborg.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0