Kattegatforbindelse: Ny forening stiftet

Onsdag aften blev foreningen 'Kattegatforbindelsen – JA TAK' stiftet.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften blev den brede tilhængerforening af Kattegatforbindelsen stiftet. Det skete på en stiftende generalforsamling, som blev afviklet på nettet. Programmet for mødet bestod først og fremmest i, at behandle det udkast til vedtægter, der forinden var sendt ud til de knap 300 sympatisører. Med få formelle ændringsforslag blev vedtægterne tiltrådt, således, at foreningen med navnet ’Kattegatforbindelsen – JA TAK’ nu er en realitet.

Foreningens formål er at fremme realiseringen af Kattegatforbindelsen, og man skriver i sine vedtægter, at man vil oplyse og debattere. Det skal bl.a. foregå ved at fremføre broens fordele for rejsetid, kulturliv, klima, arbejdspladser, velfærd og landets sammenhængskraft m.m. Foreningen ønsker endvidere, at gå i dialog med beslutningstagere samt erhvervs- og fagforeninger, men også skeptikere af broen i den offentlige debat. Som et af foreningens principper er det vedtaget, at man vil have nuancer og saglige argumenter frem i lyset og vil tage skeptikere og modstandere seriøst, så Kattegatforbindelsen bliver anlagt på det mest oplyste grundlag.

Det handler om sammenhængskraften

Foreningens første bestyrelse er sammensat af medlemmer fra både Østjylland og Vestsjælland, og det er kun et plus, mener initiativtager og nyt bestyrelsesmedlem, Niels Baj Rye: ”Vi har fra begyndelsen ønsket den brede forankring af foreningen, for vi kæmper ikke vores sag for ét område af landet, én erhvervssektor eller én politisk dagsorden. Vi ser fordele ved Kattegatforbindelsen på flere niveauer af samfundet og for helt almindelige mennesker. Flere af de stiftende medlemmer anser endda Kattegatforbindelsen som livgivende for sammenhængskraften i vores lille land.”

Foreningen er optimistisk mht. realismen i at få en Kattegatforbindelse og mener, at tiden er moden: ”Allerede i 1955 interesserede fremsynede ingeniører sig for en mulig bro over Samsø. I dag har vi et mere solidt grundlag at træffe den beslutning på. Vi har erfaringer fra blandt andet Storebæltsbroen hvad angår natur og gevinsterne for bevægelighed og økonomi, vi har i dag en større evne og vilje til at tage de nødvendige natur- og kulturhensyn, når der anlægges, og vi synes at se, at de mange fordele ved en broforbindelse folkeligt set står klarere for stadig flere. Vi mener, det er et spørgsmål om tid, før vi har en Kattegatforbindelse, heldigvis,”siger Niels Baj Rye.

Fakta

Foreningen er åben for alle sympatisører. Interesserede kan følge med eller indmelde sig via info på Facebook-gruppen, ’Kattegatforbindelsen – JA TAK’.

Del