Kalundborgensere støtter op om idrætsforeningerne 

Idrætsforeningerne i Kalundborg har i høj grad fastholdt medlemmerne under COVID-19, mens medlemstallene faldt på landsplan.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Idrætsforeningerne under DGI og DIF i Kalundborg Kommune har i høj grad fastholdt medlemmerne under COVID-19, mens medlemstallene faldt på landsplan.

Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu samlet er 2.216.675.

I Kalundborg Kommune er det dog lykkes at komme igennem året uden de store udsving med en lille tilbagegang på 242 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu samlet er 15.746 medlemmer i kommunens 110 idrætsforeninger under DGI og DIF. Det lille udsving, skyldes, at indendørsidrætter som fx gymnastik og fitness har haft det svært under coronakrisen. På den anden side har foreninger, der har tilbudt udendørsaktiviteter haft medlemsfremgang.

Behov for at få alle tilbage i fællesskabet
I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned, og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner. Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

”Corona har i den grad udfordret fællesskabet i idrætsforeningerne. I perioder har vi slet ikke kunne mødes fysisk, i andre perioder kunne vi mødes men langt færre og under forskellige restriktioner og retningslinjer. Det har været svært for alle, men vi kan især se på børn og unges trivsel, hvor stor en betydning det fysiske møde i idrætsforeningen betyder. Jeg har oplevet en stor kreativitet og stålsat vilje til at holde fast i fællesskaberne på afstand med fx onlinetræning hos frivillige, trænere og ledere, som kommunerne har bakket op om. Det er grunden til, at tilbagegangen i medlemstal ikke er så stor som frygtet. Vi ser frem til det kommende visionskommunesamarbejde med Kalundborg Kommune, hvor vi skal vi bruge erfaringerne, viljen, kreativiteten og det gode samarbejde til at komme godt i gang igen,” siger Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Vi skal kickstarte aktiviteterne

Siden 2015 har DGI og DIF sammen med Nordea-fonden og TrygFonden samarbejdet om Bevæg dig for livet. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive. Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.

”Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Del