Rekordstort overskud på Kalundborg Havn

Kalundborg Havn kommer ud af 2020 med et rekordstort overskud. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Havns bestyrelse godkendte på deres møde i mandags Kalundborg Havns Årsrapport 2020, som udviser er rekordstort overskud.

Kalundborg Havns årsrapport for 2020 fremviser det hidtil bedste resultat nogensinde med et overskud på + 61.545 mio. kr., oplyser Kalundborg Havn i en pressemeddelelse.

Resultatet er positivt påvirket af et grundsalg. Renset for avancen af førnævnte grundsalg udgør nettoomsætningen i år 2020 i alt 36,85 mio. kr., hvilket er et plus på ca. 4.6 mio. kr. i forhold til 2019 og i øvrigt svarende til en stigning på + 14,1 %.

Stigningen fremkommer bl.a. ved en øgning af indtægter i form af skibs og vareafgifter på +11.0 % samt en stigning på havnerelaterede ydelser som eksempelvis kranydelser mm. på + 21.7 %

Godsmængden udgjorde 800.300 tons hvilket er en stigning på +10 % i forhold til 2019.

De samlede indtægter i året udgjorde 91.836 mio. kr. og egenkapitalen ved udgangen af året var 296.557 mio. kr. mod 235.012 mio. kr. ved udgangen af 2019, oplyser Kalundborg Havn.

Soliditeten er tilsvarende steget med + 6.1 % i forhold til 2019 og blev opgjort til 57.6 % ved udgangen af 2020.

”Det er med glæde og stolthed vi har opnået så gode resultater i 2020. Overskuddet anvendes som altid til reinvesteringer i havnen,” siger havnedirektør Bent Rasmussen i pressemeddelelsen.

I henhold til lovgivningen fremsendes årsrapporten til Kalundborg Kommunalbestyrelse`s godkendelse.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet vender Kalundborg Havn tilbage med en uddybning af året der gik 2020.

Del