AnnonceLuk annonce
Hjælpen er nær i hele Region Sjælland

20-03-2021

kontakt@tv-kalundborg.dk

To nye frivillig-ordninger har styrket Region Sjællands akutberedskab, så hjælpen når endnu hurtigere frem, hvis uheldet er ude. Vagtcentralen fik flere opkald i 2020 end året før. Det viser årsrapporten for Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Frivillige førstehjælpere er blevet en vigtig del af Region Sjællands akutberedskab. Godt 12.000 frivillige er nu klar til at rykke ud og give livsvigtig hjælp i minutterne, der går, indtil ambulancen, lægebilen eller akutlægehelikopteren når frem. Det fremgår af den nye årsrapport fra Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Regionen driver selv 1-1-2-akuthjælperordningen med frivillige, der har fået en særlig førstehjælpsuddannelse. Og i maj sidste år begyndte Region Sjælland at samarbejde med to nye frivilligordninger: Hjerteassistance og Hjerteløber.  

”Hjælpen er nær i Region Sjælland, og kommer hurtigt frem. De frivillige har i den grad styrket akutberedskabet, og jeg er meget taknemmelig over, at så mange vil redde liv sammen med os,” siger Benny Jørgensen, direktør for Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Siden 1. maj er Hjerteløbere blevet tilkaldt 349 gange, og der har også været bud efter hjerteassistance 349 gange. I hele 2020 blev 1-1-2-akuthjælperne tilkaldt 495 gange.

217 opringninger i døgnet

Præhospitalt Center har blandt andet ansvaret for Region Sjællands døgnbemandede AMK-Vagtcentral, som fik 79.343 opkald i 2020. Det var flere end året før og svarer til cirka 217 opkald i døgnet. 93,7 procent af opkaldene til 1-1-2 blev besvaret inden for 20 sekunder. I de tilfælde, hvor der blev sendt en ambulance, var hjælpen gennemsnitlig 8:15 minutter om at nå frem. Samlet set er antallet af akutte ambulancekørsler steget med 1,4 procent i 2020.

Borgerne i Region Sjælland er godt dækket ind, når uheldet er ude. Udover ambulancerne råder Præhospitalt Center blandt andet over akutlægebiler og kommunale nødbehandlerbiler, som er placeret i alle hjørner af regionen. I Ringsted har akutlægehelikopteren base. Den var i luften 975 gange i 2020.

Et travlt år med nye opgaver

COVID-19 har gjort 2020 ekstra travlt for Præhospitalt Center, som har spillet en aktiv rolle i Region Sjællands kriseberedskab, mens coronasmitten var på sit højeste. Medarbejdere fra Præhospitalt Center har, sammen med Det Nære Sundhedsvæsen, opbygget og klargjort regionens seks store testcentre og senere også vaccinationscentrene. Det er også Præhospitalt Center, der rykker ud og tester for at inddæmme coronasmitten ved større smitteudbrud. Under første bølge med COVID-19 kørte paramedicinere fra Præhospitalt Center ud til sårbare borgere og podede dem for coronavirus.

”I Præhospitalt Center håndterer vi kriser hver eneste dag. Coronakrisen er uden sammenligning den største, vi har været med i. Det har været en krævende opgave, hvor vi har været med til at sikre, at alle borgere har et test- og vaccinationssted i nærområdet. Uanset, hvor man bor i Region Sjælland. Det er blevet vores nye hverdag at understøtte den indsats, men det vigtigste er stadig - og det kan borgerne stole på - at vi tager telefonen og rykker, når de har brug for os,” siger Benny Jørgensen.

Fakta - nøgletal for Præhospitalt Center 2020

  • Akut ambulancekørsel med blink: 39.538
  • Akut ambulancekørsel uden blink: 34.244
  • Planlagt ambulancekørsel: 53.758
  • Akutbil: 3139
  • Akutlægebil: 616
  • Akutlægehelikopter: 975
  • Nødbehandlere: 2128
  • Siddende patienttransporter: 354.126


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0