AnnonceLuk annonce
Hagemann mestrede kunsten at være til stede

21-02-2021

Af journalist Sonja Husted Rasmussen - Foto: Henry Frederiksen, Kalundborg

Forhenværende kommunaldirektør Anders Villadsen giver sin chef i 1970’erne et positivt skudsmål.

- Borgmester Jørgen Hagemann-Petersen havde den egenskab, at når du var sammen med ham, på to-mandshånd, var han 100 pct. til stede. Han skulle ikke lige telefonere, skrive et notat eller gøre noget andet. Han var til stede.

Ordene kommer fra forhenværende kommunaldirektør Anders Villadsen, og hans kone Ulla Villadsen supplerer med sin oplevelse af møder med Hagemann:

- Man følte, at man var den næst vigtigste person, når man var sammen med ham!

Villadsen var kommunaldirektør i næsten 34 år, og han oplevede i de år ikke færre end fem forskellige borgmestre som chefer, og de var meget forskellige, de fem: Den konservative Jørgen Hagemann-Petersen, socialdemokraterne Aage Brejnrod, Arne Nielsen og Gitte Høegh Frejbæk og folkesocialisten Tommy Dinesen.

Hagemann-Petersen var den første Kalundborg-borgmester, unge Villadsen stiftede bekendtskab med. Forhenværende borgmester Aage Brejnrod husker, at han og Hagemann-Petersen i 1969 skulle indstille en kommunaldirektør-kandidat til byrådet. Der var tre i det afsluttende ansøgerfelt, borgmesteren og Brejnrod havde hver sin kandidat, og kompromisset blev den unge cand. oecon.  Anders Villadsen, der skulle blive en fast bestanddel af den kommunale administration i de kommende mange år.

Det har nok været vanskeligt til at begynde med for begge parter, formoder Brejnrod. Det er kommunaldirektørens opgave at varetage den daglige ledelse og være sekretær og pennefører for økonomiudvalg og byråd. Borgmester og kommunaldirektør er ifølge Brejnrod tilsammen kernekraften i en kommune og samarbejde og gensidig respekt en nødvendighed. Det kunne nok give gnidninger i forholdet Villadsen-Hagemann: Ung og gammel, akademiker og ikke akademiker, jyde og sjællænder, og der opstod da også en enkelt episode, som Hagemann syntes fortjente omtale i økonomiudvalget: Den unge kommunaldirektør var kommet ind på borgmesterens kontor rygende på en cigar. Det skete kun én gang. Selv havde Hagemann lagt rygning på hylden.

Lige det med cigaren husker Villadsen ikke, og gnidninger vil han heller ikke kalde det, men den unge kommunaldirektør og den ældre borgmester kunne da have forskellige opfattelser. Blandt andet foretrak Hagemann at informere mundtligt om sagerne, mens Villadsen gik ind for en skriftlig sagsfremstilling, så økonomiudvalgs- og byrådsmedlemmer var ordentligt klædt på til at træffe beslutninger. Det endte med, at Villadsen kom igennem med sit synspunkt.

Selv havde J.H.P. nok ikke det store behov for skriftlige sagsfremstillinger. Han var vant til at overskue problemstillinger og at træffe beslutninger også i komplicerede sager.

Hurtige Hagemann

- Han var en meget begavet og også en foretagsom mand, og han var altid velklædt, husker Villadsen. Alt skulle gå hurtigt, og det skete ofte, at Hagemann smækkede døren op til forkontoret, hvor hans sekretær Inger Jensen sad og beordrede hende til straks at skaffe ham i forbindelse med denne eller hin person. Det kunne ikke gå stærkt nok, for han var forretningsmand med stort F.

Havnen et hjertebarn

Havnen var Hagemanns hjertebarn, og Villadsen husker dengang, der blev udarbejdet en meget flot havnebrochure. Borgmesteren stod selv for teksten, og det skete ikke sjældent, at han forud for byrådsmøderne, når ”rødderne” var samlet i den gamle rådhuskælder til en kop kaffe eller anden form for forfriskning, at borgmesteren læste højt af sit nyeste udkast – og han var modtagelig for ros.

Et eksempel på Hagemanns hurtighed var i forbindelse med Kålund Klosters brand i marts 1975. Allerede næste morgen havde borgmesteren fået fat i forsikringsselskabets folk fra København, de kom til Kalundborg, og kort tid efter var forsikringssummen hjemme. Ombygningen af ”klosteret” til administration blev en dyr omgang, og Villadsen synes, at der var borgmesteren nok lige hurtig nok.

Boligbyggeri

Villadsen betegner Hagemann som dygtig og vidende. Han havde mange forbindelser i hovedstaden, og han kom hjem med resultater. Da Novo etablerede sig i Kalundborg i 1969, blev der behov for boliger til de mange medarbejdere. Hagemann rejste til København og sled trapper for at få de fornødne kvoter og dermed statstilskud til boligbyggeriet i Sct. Olaiparken. Det skulle så vise sig, at der ikke blev brug for helt så mange boliger som oprindeligt forventet.

Blomstrende talegaver

Det er sagt om Hagemann-Petersen, at han var i stand til at snakke en ko ud af en kornmark, og det retoriske talent husker Villadsen også tydeligt.

Borgmesteren fremstillede altid kommunens økonomi på en særdeles positiv måde, og når Villadsen og økonomichefen fik forelagt endnu et notat om den blomstrende økonomi, sagde de forsigtigt, at nu kan den vist ikke trække mere.

- Men efter en halv time havde han snakket os under bordet. Han kunne få 4 til at blive 5 og overbevise alle om, at det var rigtigt, mindes Villadsen.

Resultater og rødspætter

Positive resultater var der masser af, og der var tradition for, at efter et godt resultat vankede der middag med stegte rødspætter på restaurant Fjorden. Daværende nu afdøde stadsingeniør Jørn Carlsen sagde engang efter endnu en vellykket forhandling, at han ikke havde tal på de rødspætter, han havde spist sig igennem.

Hagemann holdt af god mad og drikke, men han blev aldrig beruset.

Hagemann-Petersen var fyldt med energi, og han kunne udmatte de fleste. Det fik byrådet at føle ved de som oftest meget langvarige budgetforhandlinger.

- Han var åben og favnende, og jeg har aldrig set ham træt, fortæller Anders Villadsen.

Kontor i sygesengen

Ikke engang et sygehusophold fik ham til at stoppe arbejdet for en tid. Da Hagemann på et tidspunkt var indlagt på Kalundborg Sygehus, mødte Villadsen hver morgen op med posten, og så gennemgik han og borgmesteren dagens post ved sygesengen. Den arbejdsform stod på i et par uger.

Villadsen vurderer Hagemann som en god chef og læremester, som han lærte meget af.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0