AnnonceLuk annonce
Indlæring via leg og natur

11-02-2021

Cathriona Cantio er ny bestyrelsesformand på Friskolen på Røsnæs. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Friskolen på Røsnæs har fået ny bestyrelsesformand. Karin Anholm, der var formand i mange år, har ikke længere børn på skolen, og er nu gået af. Hun har imidlertid givet faklen videre til 34-årig Cathriona Cantio, der er uddannet psykolog, og har arbejdet med børne- og ungdom psykolog de sidste ti år. 

Cathriona Cantio er født og opvokset i Kalundborg, og bor også i dag i Kalundborg, hvor hun har boet hele sit liv, på nær en afstikker til Århus, hvor hun studerede psykologi. Hun valgte for tre år siden, at sende sin søn på Friskolen på Røsnæs til trods for, at skolen ligger lidt længere væk end, hvis de havde valgt at sende ham i kommuneskolen tæt på bopælen i Kalundborg by. Valget blev aktivt truffet, fordi hun ønskede at give sønnen mulighed for at være på en udeskole med tanke på en lidt anderledes tilgang til indlæring hos eleverne. I  november blev Cathriona Cantio valgt til ny bestyrelsesformand på friskolen, og hun er i fuld gang med det spændende arbejde.

Vi valgte, at han skulle på Friskolen på Røsnæs primært fordi, der er fokus på udeliv, og læring på en lidt anderledes måde. Det er jeg stor tilhænger af, og jeg har fra start været meget engageret i skolen, da jeg mener, at det er vigtigt med en skole, der har et stærkt alternativ til den ”almindelige” folkeskole. Siden jeg trådte ind i bestyrelsen, har jeg brugt meget tid på bestyrelsesarbejdet. Jeg er god til at arbejde sammen med alle på skolen, og jeg nyder godt af den tillid som skolens leder og resten af bestyrelsen viser mig. Ligesom jeg har en faglig baggrund, som passer godt til at videreføre og udvikle skolens profil og værdisæt, og så har jeg erfaring med bestyrelsesarbejde fra tidligere,” fortæller Cathriona Cantio.

Hun fortæller endvidere, at de faldt for de mindre klasser, hvor der er mere tid til den enkelte elev, og især det faktum, at der er fokus på udeliv og naturen omkring dem. Undervisningen på Friskoen på Røsnæs tager udgangspunkt i, hvor eleverne befinder sig, og det skaber netop læring, ifølge Cathriona Cantio.

”For børns vedkommende bliver det sjovt at gå i skole, når læring bliver til leg, og hver dag er en leg på Friskolen på Røsnæs. Lærerne er dygtige til at undervise med inddragelse fra natur og leg. Der er selvfølgelig en større udfordring for lærerne, når vi taler om de ældre klasser, men når de er motiverede, eller når de er nysgerrige, så bliver børn bedre til at tage imod ny læring, huske det lærte, og de trives bedre. Det er præcis det, vi mener, når vi har nysgerrighed som vores ene, og måske vigtigste, værdi. Jeg ved, at lærerne på Friskolen på Røsnæs engagerer og motiverer eleverne, så børnene helt af sig selv har lyst til at fordybe sig, undersøge og lære mere - være nysgerrige på det, der foregår. Det gør de ved at bruge naturen og de helt særlige muligheder, der er omkring vores skole - og det er et ambitiøst projekt,” fortæller Cathriona Cantio.

Skolens værdier

Når man går ind på Friskolen på Røsnæs hjemmeside, kan man se, at der er skrevet værdier ind på siden, hvor ’nysgerrighed’ fremstår som en af de vigtige værdier. 

”Vi har fået lavet nye værdier for skolen, som vi, i bestyrelsen, har lavet i fællesskab med personale og ledelse. Den vigtigste værdi, er nok ’nysgerrighed’. Nysgerrighed hænger godt sammen med at lege på traditionel vis, men også på utraditionel vis. Derudover er ’ambitiøs’ også en af vores vigtige værdier, fordi vi både er ambitiøse på vores egne og på elevernes vegne. Den sidste værdi er ’livsduelighed’, da vi gerne skal skabe hele mennesker, der er klar til at komme ud i samfundet” fortæller Cathriona Cantio, og fortsætter: ”Vi er i gang med at finde den helt rigtige form, og det kræver et stærkt samarbejde mellem leder, medarbejdere, bestyrelse og forældre. Alt skal spille sammen, og den tidligere formand har nået et rigtig langt stykke hen ad vejen, og nu er det vores opgave at videreudvikle og raffinere.”

Ikke langt fra alt

Cathriona Cantio slutter af med at fortælle, at hun indimellem hører, at nogle familier er skeptiske grundet, at skolen ligger på Røsnæs, som er modsat retning af, hvad de fleste kører, når de skal på job. Af samme grund finder nogle det måske uhensigtsmæssigt, at sende deres børn på Friskolen på Røsnæs. Men den bekymring maner Cathriona Cantio dog i jorden.

”Jeg hører, at nogle familier lidt ”frygter” turen til og fra skole, da skolen jo, i mange tilfælde, ligger i modsat retning af, hvad de fleste kører, når de fx skal på job på Novo, i Holbæk, Slagelse eller midtbyen. Men bussen kører lige til døren fra byen, og ingen børn skal over vejen. Der er en virkelig veletableret busrute, så jeg vil være ked af, hvis det er en faktor, der holder nogen fra at sende børn ud til os,” slutter hun af med at sige.

Busruten er dog pt. omlagt således, at den kører omkring Skolen på Herredsåsen, hvilket den ikke gjorde tidligere. Det betyder, at der pt. kan være mange med bussen, fordi den nu både skal forbi Skolen På Herredsåsen og Nyrupskolen, inden den rammer Friskolen på Røsnæs. Men det er for de flestes vedkommende ikke et problem, da mange elever til friskolen først står på efter bustoppestedet ved Skolen på Herredsåsen, hvor mange elever står af. 

Kontakt skole, hvis interesse

Hvis man er interesseret i at høre mere om Friskolen på Røsnæs, kan man tage kontakt til kontoret på skolen, skoleleder Vibeke Malmberg, eller Cathriona Cantio. Der har ikke været holdt Åbent Hus længe grundet COVID-19 situationen, men hvis man gerne vil se skolen, kan det godt arrangeres, ligesom man kan få en virtuel rundvisning også.  Ligeledes er der skolens hjemmeside, som man kan finde mere information på, bl.a. om skolens værdier.

Pt. er der en klasse på hvert klassetrin, dog er 1. og 2. klasse sammenlæst i år grundet en lille 1. klasse, men til gengæld er der to 7. klasser. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0