AnnonceLuk annonce
Overdødelighed er ikke alarmerende i Kalundborg

02-02-2021

Steen og Bern Rossander, Kalundborg Ligkistemagasin og Svebølle Begravelsesforretning. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum, sagde, på et pressemøde mandag, at denne vinter er der ca. 1.000 flere døde i Danmark, som følge af COVID-19. Danmark har altså, som en lang række andre lande, været ramt af overdødelighed. Dog er overdødeligherden i Danmark langt mindre, end i mange andre lande, og i 2020 var det ”kun” de sidste tre uger, der var præget af overdødelighed. Ifølge lokal bedemand er der heller ikke noget usædvanligt at melde, hvad angår dødsfald i Kalundborg Kommune.

Tal fra EU's statistikkontor, Eurostat, viser, at Danmark i 2020 helt frem til november har ligget under EU-landenes gennemsnitlige niveau i dødelighed. De sidste tre uger af 2020 bød imidlertid, for første gang under coronaepidemien, på en overdødelighed i Danmark, hvilket var tilfældet i uge 51, 52 og 53. Statens Serum Instituts (SSI's) direktør, Henrik Ullum, fortalte endvidere, at den øgede dødelighed i landet sås blandt de ældre, herunder på plejehjemmene, hvor der blev konstateret en del smitteudbrud i slutningen af 2020. Ifølge en af de lokale bedemænd i Kalundborg Komune er tallet for dødeligheden i 2020 i kommunen dog på ingen måde alarmerende. 

I Kalundborg kan bedemand Steen Rossander, der er medejer af Kalundborg Ligkistemagasin og Svebølle Begravelsesforretning bekræfte, at tallene ikke skiller sig ud fra de tidligere år i årets tre første kvartaler af 2020. Det sidste kvartal har de endnu ikke modtaget tal på, men de har ikke haft mærkbart mere eller mindre travlt i forretningen i den sidste del af 2020 heller. 

”Når man ser på kvartal 1, 2 og 3 af 2020 er tallene absolut ikke alarmerende, heller ikke her i kommunen. Vi kan ikke se, at der har været store ændringer, hverken på antal eller alder på de mennesker, der dør. Der er selvfølgelig mange i den høje aldersgruppe, men det er jo, som det plejer,” siger Steen Rossander.

Ydermere viser tallene, at otte ud af ti af alle dødsfaldene er sket blandt folk med en underliggende sygdom, fx diabetes, cancer og kronisk lungesygdomme.

Vil man læse mere om tallene, kan man gå ind på www.dst.dk


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0