AnnonceLuk annonce
Ny Skibbro i havneparken bliver 65 meter lang

31-01-2021

Tegning af den nye Skibbro som skal gå hele 65 meter ud i vandet ud for Skibbrogade. 

Af Jens Nielsen

Styregruppen for Bynær Havnepark, har på deres seneste møde taget stilling til, hvordan næste etape af havneparken skal udformes og hvornår arbejdet skal sættes i gang og hvornår det skal være færdigt. Især etablering af Skibbroen, er et spændende projekt.

I den såkaldte etape 2 af Kalundborg Havnepark, skal alle ydre værker, dvs. Langebro og Estakaden, udskiftes, ligesom der skal etableres en Skibbro lige ud for Skibbrogade. Samlet pris, godt 35 mio. kr.

Især den nye Skibbro er et spændende projekt, med en helt ny 65 meter lang bro som bygges ud i vandet med samme retning som Skibbrogade, der før har ført ned til den oprindelige Skibbro.

Styregruppen skulle på deres seneste møde tage stilling til tre forslag, dels en lige mole hvor afstanden ned til vandet bliver stor. En løsning hvor Skibbroen terrasseres for at komme tættere mod vandet, og en tredje løsning hvor broen er væsentligt bredere mod land, faktisk hele 12 meter bred inde ved den nuværende kajkant og 10 meter bred i den yderste ende af broen.

Selv om den sidste løsning er den dyreste, er det den som styregruppen har sagt ja til, at der arbejdes videre med.

”Merprisen for den billigste løsning og den dyreste løsning er 4,5 mio. kr., og det er noget vi skal kigge på i mindst 50 år, så derfor har vi sagt ja til det dyreste forslag, her får vi den løsning vi helt vil have. Det er det som genopfører den skibbro som mange har snakket om, som man kan gå ud på og tage ophold på, derfor anbefaler vi det som vi alle vil blive mest glade for bagefter.” siger borgmester Martin Damm, der er formand for Styregruppen for Bynær Havnepark.

Fra den nye Skibbro bliver der adgang til en badezone på 25x50 meter samt en kajakpolo bane på 25x35 meter.

Den terrassering der laves mod vandet gør, at der kun bliver en højde på 70 cm. til vandet.

Arbejdet med at udskifte alle de ydre værker og etablering af den nye Skibbro var oprindeligt planlagt til at skulle udføres over to vintre, men her har styregruppen anbefalet, at det hele laves af en gang med start efteråret 2021 og afslutning forsommeren 2022.

”Nu må vi leve med det byggerod det giver, og det kan godt være det strækker sig ind i sommeren 2022, men så bliver vi også færdige, så det ikke er en stor byggeplads i flere år,” siger Martin Damm.

Planer for pakhus

Kalundborg Kommune købte det gamle gule pakhus beliggende i havneparken, i efteråret 2017. Nu er der sat penge af i kommunens budget til etablering af et kulturhus med bl.a. bibliotek.

”Toppen af kransekagen kommer jo når vi får lavet det gamle pakhus om til et kulturhus. Vi har sat penge af i budgettet, så vi er ikke afhængig af fonde eller midler andre steder fra, men nu sætter vi først gang i havnerenoveringen, og så regner jeg med at ombygningen af pakhuset kan sættes i gang i slutningen af 2022,” fortæller Martin Damm.

Nu sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der bevilges de nødvendige midler til gennemførelse af etape 2.

Styregruppen for Bynær Havnepark består af Martin Damm (V), Peter Jacobsen (O), Jakob Beck Jensen (V), Ole Glahn (B), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Hanne Olesen (A) og Aase Due (A)


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0