AnnonceLuk annonce
Svinefabrik: Kommunalbestyrelsen bør blande sig

20-01-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hans Munk og Mette Hvid Brockmann fra Radikale Venstre i Kalundborg har tidligere stillet spørgsmålstegn ved, om det kan passe, at kommunalbestyrelsen ikke kan blande sig i, hvorvidt der kan gives tilladelse til opførelsen af en svinefabrik mellem Føllenslev og Havnsø i et naturfølsomt område og tæt på sommerhusområderne.

Da Hans Munk og Mette Hvid Brockmann fra Radikale Venstre spurgte ind til, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde indflydelse på beslutninger omkring svinefabrik i Føllenslev ved Havnsø, fik de at vide, at kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at gøre indsigelse til trods for, at det vil medføre tung trafik ind gennem Føllenslevs meget smalle vej og op forbi Firhøjskolen, hvor der selvsagt er skolebørn på cykel til og fra skole. 

”Det har hele tiden været sådan, at kommunalbestyrelsen ikke har behandlet det, fordi de har ment, at det var en sag for administrationen. Vi fik at vide, at sådan er lovgivningen. Det undrede vi os over, og da hverken godsejer eller politikere var villige til at mødes med borgergruppen, inviterede vi Zenia Stampe, der er ordfører fra Radikale Venstre, på besøg. Hun stillede derefter en række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin, der kom med nogle ret interessante svar,” fortæller Hans Munk, der i øvrigt understreger, at det her ikke er en sag med ’for og ’imod’, men tværtimod en sag, hvor man bør finde en løsning, så både lokalsamfundet og godsejeren er tilfredse. I hans optik handler det om samarbejde, og det gøres ikke ved, at både godsejer og kommunalbestyrelse ikke vil tale med Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, der er utilfredse med, at der skal tung trafik gennem deres lokalsamfund.

På spørgsmålet om, hvorvidt en kommunalbestyrelse kan tage hensyn til tung transport gennem små landsbysamfund og forbi lokale folkeskoler i forbindelse med behandling af ansøgninger til udvidelse af husdyrbrug, svarede ministeren: ”Af Miljøstyrelsens vejledning på området fremgår følgende: ”Hvis kørsel forbundet med husdyrbruget medfører væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet (fx mange transporter igennem landsbyområder m.v.), og hvis disse gener ikke kan afhjælpes ved valg af alternative til- og frakørselsforhold, kan det indgå i overvejelserne, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal meddele afslag,” fortæller Hans Munk.

Skal debatteres på kommunalbestyrelsesmøde

Ifølge Hans Munk kan og bør kommunalbestyrelsen i Kalundborg altså godt vurdere, om der er væsentlig påvirkning som følge af væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet, og kan så efter omstændighederne meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug, hvis generne ikke kan afhjælpes.

”Det var derfor ikke sandt, når vi fik at vide at kommunalbestyrelsen i Kalundborg ikke har nogen indflydelse. Tilladelsen til byggeriet er ikke kun en administrativ opgave, og jeg mener, at det skal være et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, så man debatterer det. Kommunalbestyrelsen i Kalundborg bør forholde sig til Miljøministerens svar,” siger Hans Munk. 

Mener ikke, at kommunalbestyrelsen har indflydelse i sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Beck (V), der er formand for Miljø & Teknikudvalget forstår ikke helt kritikken, da han mener, at man blot overholder lovgivningen, og at administrationen selvfølgelig vil give sagen videre, hvis der er behov for en vurdering fra politikerne.

”Jeg har ikke nogen indflydelse på det, og derfor har jeg ikke ville mødes med dem. Jeg har slet ikke set ansøgningen og kommer heller ikke til det. Administrationen skal vurdere ansøgningen, herunder også de trafikale forhold, og det forventer jeg da, at de har gjort. Vurderer administrationen, at der er noget, vi skal kigge på, sender de den videre til os, og så må vi vurdere det,” siger Beck (V). 

Han understreger, at man i Kalundborg Kommune blot følger lovgivningen: ”Det er en meget strik lovgivning, og er jo netop lavet fordi man vil tage hensyn til virksomheder, der søger, og det kan man så være enig i eller ikke. Men vi overholder vi lovgivningen i Kalundborg Kommune,” slutter han.

Ny vej på egen ejendom

Hans Munk håber alligevel, at man kan samarbejde om en løsning, og at flertallet i kommunalbestyrelsen vil lytte til lokalbefolkningen i området. Han foreslår, at det evt. kunne ske gennem en beslutning om, at Egemarke Gods i stedet anlægger en vej, som forbinder Egemarke Gods med den ejendom, hvor byggeriet ønskes opført. 

”På den måde vil den tunge trafik gå udenom Føllenslev og Firhøjskolen. Det er jo kommunen, der har ansvaret for både sikker skolevej og sikre lokale bymiljøer. Men det er ikke et konkret punkt på dagsordenen. Borgerforening stillede dog spørgsmål til sidste kommunalbestyrelsesmøde, da de ikke kunne være der grundet corona. Administrationen har udarbejdet nogle svar på spørgsmålene, som vil blive læst op, og der vil vi ligeledes stille nogle spørgsmål,” slutter Hans Munk.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0