AnnonceLuk annonce
Fusion mellem to store organisationer

18-12-2020

De årlige arrangementer den 1. maj i Gryden har været arrangeret af LO Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen

Når klokkerne falder i slag nytårsaften, og markerer årets afslutning og begyndelsen på et nyt, er det også afslutning på LO Kalundborgs virke.  

LO Kalundborg har gennem de sidste over 20 år været det fællesskab, der samlede de faglige organisationer på tværs af fagområder. Men samarbejdet mellem faglige organisationer rækker langt tilbage. Fællesorganisationen for Kalundborg og Omegn blev således stiftet 1. februar 1894, så der har været en lang tradition for samarbejde inden for Arbejderbevægelsen.

Senere i 1918 stiftede man Fællesorganisationens boligforening. Den afgående formand Poul Erik Christensen, Dansk Metal, siger i den anledning: ”Noget af det der måske står tydeligst i hukommelsen i dag, er de årlige arrangementer den 1. maj i Gryden, men fagbevægelsen har altid set det som sin opgave at deltage på de områder, hvor der har været noget på spil for lønmodtagerne især, når det har handlet om arbejdsmarkedet og uddannelse”.

Et af de områder, der helt naturligt har været i fokus, har været beskæftigelsesområdet, men også uddannelse og erhvervsudvikling har altid haft LO´s interesse. LO Kalundborg har altid set sig selv som en vigtig del af fremskridt og udvikling i lokalområdet.

Baggrunden for nedlukningen af LO Kalundborg ligger i LO´s fusion med FTF, som blev gennemført på centralt plan for et par år siden, og som nu fra 1. januar 2021 skal være på plads lokalt. Derfor vil lønmodtagernes organisationer nu blive samlet under et nyt navn, FH Kalundborg. Det betyder også, at lærere, pædagoger, sygeplejersker med flere nu kan indgå i det større fællesskab mellem lønmodtagernes organisationer.

Skabelsen af FH Kalundborg vil tage form i løbet af de første måneder af 2021. Sammen med Poul Erik Christensen forlader også Maja Hansen, tidligere formand for HK Kalundborg det lokale faglige arbejde efter en mangeårig indsats.

Poul Erik Christensen udtrykker her på falderebet et håb om, at den nye organisation fortsat vil arbejde for at sikre en udvikling i lokalområdet, der vil være til gavn for lønmodtagerne: ”Det er vigtigt at sikre en balanceret udvikling, så alle kommer med i både den grønne og den teknologiske udvikling, og også at vi sikrer, at der fortsat er et skarpt fokus på et godt arbejdsmiljø.”


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0