AnnonceLuk annonce
Diskussion om svinefabrik

15-12-2020

Zenia Stampe (tv),Tessa Jensen, Finn Boetius (bagerst i midten), Mette Brockmann og Ole Glahn.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Radikale Venstre i Kalundborg og Miljøgruppen Havnsø/Føllenslev mødtes mandag formiddag med folketingsmedlem Zenia Stampe (R), da de sammen drøftede Egemark Gods planer for at opføre en svinefabrik på Havnsøvej, tæt på boligområderne med tung trafik gennem Føllenslev og op forbi Firhøjskolen, samt den miljømæssige problematik.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ole Glahn (R), Mette Brockmann og formand for Radikale Venstre Kalundborg, Hans Munk havde mandag formiddag møde med Miljøforeningen Havnsø/Føllenslev, hvorfra Arendse Plessner, Tessa Eidem Jensen og Finn Boetius deltog. Ydermere deltog folketingsmedlem Zenia Stampe, der er landbrugs- og miljøordfører for Radikale Venstre på Christiansborg således, at hun, ud fra den aktuelle problematik i forhold til opførelsen af en svinefabrik til mere end 20.000 svin på Havnsøvej, kan stille spørgsmål til ministeren. Spørgsmål, der kan betyde, at man tager loven på området op til revision, da denne gør det stort set umuligt for kommunerne at agere i forhold til størrelsen på produktionerne, fordi det er ude af deres hænder og bestemt fra Christiansborg. Som det er nu, tager kommunen udelukkende stilling til det byggemæssige i forbindelse med en ansøgning om udvidelse af produktionen.  

Naboerne forstår ikke placeringen

Det hele handler om, at godsejeren, Claus Lohmann Poulsen, på Egemarke Gods, vil udvide sin svineproduktion fra 13.000 dyr til 20.000 dyr, og samtidig opføre en ny svinefabrik tæt på Føllenslev. Det undrer naboerne, at man vil placere  svineproduktionen så langt væk fra selve godset, på en af de mindre gårde, som han har opkøbt - tæt på mange naboer og hele Havnsø sommerhusområdet.

”Det vil ud over lugtgener også medføre en masse tung trafik på de smalle veje gennem Føllenslev og op forbi Firhøjskolen, hvor børnene cykler til og fra skolen. Desuden vil svinefabrikken blive lagt i et naturfølsomt område, hvilket kræver særlig godkendelse i forhold til EU's habitat love. Der er en massiv lokal modstand omkring dette projekt, som også vil medføre en forringelse af lokalbefolkningens ejendomsværdi,” siger Hans Munk, der er formand for Radikale Venstre i Kalundborg, og fortsætter: ”Vi har som radikale gået ind i sagen, fordi vi ønsker, at vi tager vare på vores natur, at vi gør det attraktivt at bo i landområder og vores små landsbyer i Kalundborg Kommune. Vi støtter de lokale forsamlingshuse og det kulturelle liv, som foregår der, og som er med til, at der sker en udflytning fra de større byer til de små byer og landsbysamfund.” 

Man er bange for gener i området, og der er derfor stiftet en forening for at få flyttet svineproduktionen. Foreningen har allerede samlet omkring 600 underskrifter ind fra bekymrede borgere i området.

”Han kunne med større lethed, og uden at det skaber gene for nogen andre placere den hjemme på Egemarke Gods. Vi ønsker, at kommunalbestyrelsen på mødet på onsdag vil bakke op, og opfordre godsejeren til at tage det fornødne hensyn til lokalbefolkningen og naturen ved at placere sin svinefabrik på Egemarke Gods,” siger Hans Munk.

Den politisk vej for at sikre miljøet

Umiddelbart ser det altså ud til, at det ikke er noget, som lokalpolitikerne kan gøre noget ved, men ifølge Hans Munk er det ikke helt sandt, hvis man ser mod EU.

”Vi skal se mod EU for at finde politisk vej til at sikre vores miljø, nemlig mod EU’s Naturbeskyttelsesdirektiver, hvor Habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. I Kalundborg kommune har vi på denne baggrund det meget store Natura 2000 område, der dækker bl.a. Saltbækvig, Eskebjerg Vesterlyng og Sejerøbugten. Selvom man kan synes, at anlægget ligger et stykke væk fra disse habitatområder, så vil den øgede produktion give anledning til en vis ammoniakdeponering i habitatområderne. Og derfor SKAL der foretages en risikovurdering og konsekvensvurdering i forbindelse med en eventuel godkendelse,” siger Hans Munk, og fortsætter: ”I Danmark taler vi i øjeblikket meget om manglen på vild natur og ikke mindst faldet i biodiversitet. Vi er i Kalundborg kommune berigede med helt unikke, men også skrøbelige naturområder, som vi har ansvaret for ikke blot at bevare, men også sikre de bedste vilkår. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre vores kommunale politikere til at være sig dette ansvar bevidst, og med denne sag vise, at der er mod og vilje til at sikre naturens rettigheder – også over for et industrialiseret landbrug.” 

Ifølge TV Øst er godsejer, Claus Lohmann Poulsen, overvældet over den store modstand.: ”Med en ny stald har vi mulighed for at sætte moderne miljøteknologi ind, der gør, at det ikke lugter så meget. Min påstand er, at det ikke kommer til at lugte mere, end det gør i dag, siger han og tilføjer, at trafikken heller ikke bør give anledning til bekymring. Ligesom at han i øvrigt regner med, at kunne pumpe gyllen over i tanke på gården, så de undgår at køre med det på vejene, hvilket ligeledes  fjerner en del af transporten,” fortæller han til TV Øst. 

Onsdag er der imidlertid kommunalbestyrelsesmøde, hvor kommunalpolitikerne i Kalundborg Kommune skal diskutere, hvorvidt kommunen skal indlede en dialog med parterne for at finde ud af, om det er muligt at finde en alternativ placering af svinefarmen. På mødet ønskes det også diskuteret, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal sende et brev til de relevante ministerier, og gøre opmærksom på problemet med den nuværende husdyrsbrugslov. Men som det er lige nu har godsejer, Claus Lohmann Poulsen, loven på sin side, og han kan helt lovligt udvide sin svinebesætning. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0